26. februar 2024

Et flertal i Folketinget stemte igår for regeringens lovforslag, der sluttede lockouten af lærerne.

Det betyder derfor, at der er almindelig skoledag fra på mandag for både elever og lærere.

Lockouten trådte i kraft 1. april – dagen inden skolernes påskeferie var slut – efter overenskomstforhandlingerne mellem Lærernes Centralorganisation og Kommunernes Landforening var brudt sammen.

Alle afgangsprøver bliver afviklet
Afgangsprøverne for 9. og 10. klasseeleverne vil blive afholdt, dog med en lille udsættelse af de skriftlige prøver, som skulle have været holdt den 2. – 16. maj. De flyttes nu til 13. – 23. maj i stedet. De mundtlige prøver afholdes som planlagt i perioden 3. – 26. juni.

Tabt undervisning
Da Kommunernes Landsforening valgte at lockoute lærerne, så havde det en stor konsekvens for eleverne, der i løbet af de næsten fire uger lockouten varede, mistede mange undervisningstimer.

Hos Holbæk Kommune er man nu igang med at tælle de tabte undervisningstimer op, og når det er sammenlignet med det absolutte minimumstimetal som loven foreskriver, ved man om man skal tilbyde de forskellige årgange en kompenserende undervisning.

For 0.-8. klasse er det muligt at give den manglende undervisning i det eller de kommende skoleår, men for afgangsklasserne skal det ske inden afgangsprøverne, der starter d. 13. maj, oplyser Holbæk Kommune.