24. juli 2024

Socialdemokraterne i Holbæk kommune kalder det ‘nytteløst’ og ‘nedbrydende’ at fortsætte lærer-konflikten.

Partiets byrådsgruppe drøftede situationen omkring den igangværende konflikt mellem KL og LC på mandagens gruppemøde, hvor den samlede gruppe besluttede at skrive under på en opfordring til partiets repræsentanter i KL om at komme til forhandlingsbordet – en beslutning der hilses velkommen af partiets organisatoriske formænd.

– Vi har drøftet, hvordan vi bedst kan give udtryk for vores synspunkter om lærerkonflikten med størst mulig effekt. Og det er vores vurdering, at vi, også i den aktuelle situation, kommer længst, når vi står sammen med meningsfæller. Derfor har vi valgt at skrive under på en fælles opfordring til Socialdemokrater og SF’ere i KL, om at komme til forhandlingsbordet nu, siger Socialdemokraternes gruppeformand Sine Agerholm.

– Og for os er det væsentligt, at man gennem reelle forhandlinger i overensstemmelse med den danske model, når frem til en løsning, som parterne kan se sig selv i.

Socialdemokraterne ærgrer sig over tonen i debatten, der i sig selv medvirker til at optrappe konflikten.

– Folkeskolen kalder hver eneste dag på et fornuftigt og frugtbart samarbejde mellem politikere, skolefolk og forældre. Vi er og skal være hinandens medspillere, hvis skolen skal lykkes med at danne og uddanne alle vores børn til aktivt medborgerskab. Derfor må vi også på det kraftigste tage afstand fra den nedbrydende og nedladende tone, der præger hele debatten, siger Sine Agerholm.

– Der kommer en dag efter konflikten, hvor vi skal kunne se hinanden i øjnene med respekt og anerkendelse, så det er på høje tid, at alle partiers repræsentanter i KL stopper med at skyde med spredehagl og anlægger en mere nuanceret og forhandlingsvenlig tone i debatten.