25. februar 2024

Sådan forestiller arkitekterne bag det nye børnehus i Tølløse sig, at der vil se ud i gården. Illustration af COBE artiktekter

Sådan forestiller arkitekterne bag det nye børnehus i Tølløse sig, at der vil se ud i gården. Illustration af COBE artiktekter

Når dørene til det nye børnehus i Tølløse bliver slået op i sommeren 2014, bliver det til et hus, som er med til at sætte standsarden for fremtidens børnehuse.

Arkitektkonkurrencen om det nye børnehus i Tølløse er slut. Arkitektfirmaet COBE har vundet med et forslag, der væsentligt adskiller sig fra de fire øvrige. Samtidig lever det op til mange af de krav og forventninger, som medarbejdere, forældre og Holbæk Kommune generelt har haft.

Sådan ser arkitekterne fællesrummet. Illustation: COBE Arkitekter
Kravene til udformningen af det nye børnehus har blandt andet gået på, at det nære, trygge og genkendelige fra de fire eksisterende institutioner skulle forenes med de mange pædagogiske potentialer, der følger med et stort børnehus. Samtidig har indretningen af hus
og legeplads skullet være så funktionelt og fleksibelt gennemtænkt, at børn og voksne også om 20 eller 50 år kan udfolde sig bedst muligt.

– Det nye børnehus kan det, vi har efterspurgt. Børnehuset bliver bygget ud fra en ”ny opskrift”, der skaber sammenhæng mellem pædagogik, arkitektur og bæredygtighed. Med denne helhedstænkning bliver der skabt nogle unikke rammer for børnene og medarbejdernes
hverdag. Alt i alt bliver det et fantastisk børnehus, der er med til at omsætte børne- og ungepolitikken til virkelighed, siger borgmester Søren Kjærsgaard. Han har sammen med Agnethe Dreier, formand for Udvalget for Børn, siddet med i bedømmelsesudvalget for
arkitektkonkurrencen. Det samme har bl.a. forælder- og medarbejderrepræsentanter

Ingen CO2 udledning
Holbæk Kommune har fokus på bæredygtighed i nyt byggeri. Det betyder, at det nye børnehus – så vidt det er muligt – bliver både miljømæssigt, økonomisk og socialt bæredygtigt. Et eksempel på det er, at børnehuset bliver et nul-energihus. Huset er designet sådan, at alt den energi, som huset skal bruge, kan ”skaffes” fra vedvarende energi. Eksempelvis har huset et jordvarmeanlæg, der opvarmer huset med varmen fra jorden under bygningen. Denne energiudnyttelse har den positive effekt, at det færdige børnehus ikke udleder den
klimaskadelige CO2.

At børnene ”bor” i et klimavenligt hus er også noget, der kan bruges i det pædagogiske arbejde, mener Agnete Dreier:

– Børnehuset rummer på flere niveauer et kæmpe pædagogisk potentiale. Og det, at børnene bogstaveligt talt er omgivet af miljøvenlige rammer, giver pædagogerne en oplagt og enestående mulighed for at arbejde med klima, energi og miljø. Børnene kan med et kig på
huset få en fornemmelse for, hvordan man kan indrette sig, hvis man vil passe på miljøet, siger Agnete Dreier.

Fakta om det nye børnehus
• De fire institutioner, der bliver lagt sammen til det nye børnehus er Spiren, Firkløveren, Troldehytten og Kernehuset.
• Byggeriet begynder sommeren 2013, og det er planen, at huset står færdigt sommeren 2014.

Her er børnehusets legeplads i arkitekternes vision. Illustration: COBE Arkitekter.