2. marts 2024

Vandtårnet i Holbæk er en del af Holbæk Forsyning A/S, men kan ende med at blive en del af et nyt kæmpestort tværkommunalt forsyningsselskab. Foto: Rolf Larsen.

Vandtårnet i Holbæk er en del af Holbæk Forsyning A/S, men kan ende med at blive en del af et nyt kæmpestort tværkommunalt forsyningsselskab. Foto: Rolf Larsen.
Roskilde, Lejre og Holbæk Kommuner er gået igang med at undersøge hvilke fordele der kan være ved et nyt fælles kæmpestort forsyingsselskab.

Målet er fælles høje krav til kvalitet, miljø og forsyningssikkerhed samt diverse stordriftsfordele og erhvervsfremmende initiativer.

I de tre kommuner skal det nu politisk besluttes at lave en egentlig forundersøgelse.

– Der har været drøftelser mellem de tre kommuner om dette initiativ, fordi et tættere fælles samarbejde rummer spændende perspektiver. Forsyning kan kaste en lang række opgaver af sig til private virksomheder, og samtidigt har vi som kommuner pligt til at sikre, at borgerne får den bedst mulige service til en god pris, siger Roskildes borgmester Joy Mogensen. 

Er der politisk opbakning til idéen, vil kommunerne bruge omkring et halvt år på at analysere, hvilke positive gevinster der vil være ved en eventuel fusion. Byrådene i Roskilde og Holbæk samt kommunalbestyrelsen i Lejre tager således i første omgang kun stilling til selve forundersøgelsen.

– Der er tale om et stort og perspektivrigt projekt, og jeg ser frem til resultatet af forundersøgelsen. Jeg håber på et godt resultat, og at de tre kommuner efterfølgende kommer til at samarbejde om flere strategiske erhvervsprojekter siger Holbæks borgmester Søren Kjærsgaard.

Viser det sig at være en fordel med en fælles forsyning, vil det blive aktuelt at tage politisk stilling til en egentlig fusion.

Allerede nu har også Sorø kommune vist interesse for projektet, der potentielt set også vil kunne omfatte flere andre kommuner.

– Projektet kan være med til at sætte streg under den kommunale og erhvervsmæssige styrke, som også findes udenfor hovedstadsområdet. Derfor håber jeg, at kommunalbestyrelserne vil bakke op om forundersøgelsen og samtidigt se positivt på de langsigtede strategiske muligheder,” siger Lejres borgmester Mette Touborg.

En forundersøgelse vil gennemgå alle forsyningsvirksomhedernes opgaver, der omfatter bl.a. affald, vand, spildevand og varme, og det skal afklares om det er en fordel at lægge alle opgaveområder sammen. Det skal ske med fokus på kvalitet og hensyn til miløjet, øget forsyningssikkerhed, stordriftsfordele og muligheden for at uderstøtte erhvervsudvikling.

Hvis processen i sidste ende munder ud i et stort fælles forsyningsselskab, bliver dette selskab et samarbejde mellem i første omgang Roskilde, Lejre og Holbæk samt Sorø og andre interesserede kommuner i Region Sjælland.

Bag planerne ligger et ønske om at sikre, at driften i kommunerne er så effektiv som overhovedet muligt, og et ønske om at styrke det lokale erhvervsliv. Med eksempelvis fælles krav til leverandører, fælles udvikling af bedre tekniske løsninger og fælles administration af en række opgaver, vil det strategiske samarbejde kunne understøtte de stigende krav fra staten til kommunerne om bedre drift for færre midler og være med til at fremtidssikre de løsninger, som vælges.