25. februar 2024

Holbæk Kommune, Holbæk Erhvervsforum og Center for Kultur op Oplevelsesøkonomi går sammen om at udvikle et værktøj til evaluering og udvikling af events i Holbæk Kommune.

Kommunen har i de seneste år arbejdet på at skabe en oplevelsesprofil. Det er sket i samarbejde med Holbæk Erhvervsforum. Seneste store satsning var aktiviteterne i Brorfelde ved juletid sidste år, som trak hele 15.000 gæster til bakkerne syd. I år gælder samarbejdet bl.a. Træskibsfestivalen i maj måned og Togtet på Orø i juli.

Større forbrug og større oplevelser
– Udfordringen lige nu er, at vi rent faktisk ikke ved så forfærdeligt meget om effekterne af de events, vi laver. Eksempelvis kunne vi godt tænke os at få mere konkret viden om, hvordan den kommende Træskibsfestval opleves af både vores egne borgere, men også af de forhåbentlig mange udefrakommende gæster, forklarer Brian Worm Ahlquist der er kultur- & fritidschef i Holbæk Kommune.

Kultur og oplevelser er med til at give konkurrencefordele. Internt skaber det samtidig sammenhold, og udadtil profilerer man sig over for både erhvervsliv, turister og potentielle tilflyttere.

Turismechef i Holbæk Erhvervsforum, Claus Westergaard, supplerer:

– Samtidig er det interessant at få noget dokumentation på, hvilke økonomiske effekter der specifikt kommer ud af oplevelserne; og om vores events samtidig bidrager til at fastholde borgerne i vores kommune og/eller tiltrække mennesker udefra. Bosætningsperspektivet er ikke mindst væsentlig netop nu, hvor befolkningsunderlaget er svagt vigende.

De to chefer er enige om, at videreudviklingen af events både handler oplevet kvalitet – og om den økonomiske bundlinje. Og de har begge store forventninger til, at det kommende værktøj vil afstedkomme en større bevidsthed om netop de eventmæssige greb der skal til for at fintune fremtidens events – og på én gang skabe større forbrug og større oplevelser.

Kultur og kunst er også kommerciel
– Kultur og oplevelser er med til at give konkurrencefordele. Internt skaber det samtidig sammenhold, og udadtil profilerer man sig over for både erhvervsliv, turister og potentielle tilflyttere. Både Roskilde Festival og Tordenskioldsdagene i Frederikshavn er glimrende eksempler på, hvordan det er muligt både at engagere byens borgere, trække besøgende til og skabe jobs og omsætning, siger Rasmus Wiinstedt Tscherning fra Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi.

Om evalueringsredskabet
Holbæk Kommune og Holbæk Erhvervsforum har i fællesskab indgået et samarbejde med Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi. Konkret skal der udarbejdes et evalueringsredskab, som bl.a. skal være let at håndtere, kunne bruges til at udvikle oplevelsesprofilen, vise de besøgenes oplvelser af større begivenheder i kommunen og give realistiske bud på de økonomiske og øvrige effekter af afviklingen af større oplevelsesøkonomiske.

Evalueringsværktøjet udvikles i løbet af dette forår så prototypen kan afprøves i forbindelse med Træskibsfestivalen i pinsen.