26. februar 2024

Det nye Socialtilsyn Øst, som Holbæk Kommune skal stå for, skal have medarbejdere fra kommunerne i Region Sjælland.

Fredag den 12. april mødes personalemedarbejdere fra 17 sjællandske kommuner i Holbæk. Her skal de forberede overflytningen af mellem 50 og 70 tilsynsmedarbejdere til det nye Socialtilsyn Øst, som til nytår får ansvaret for tilsynet med de sociale tilbud i Region Sjællands kommuner.

Når tilsynsmedarbejderne i de sjællandske kommuner overdrages til Socialtilsyn Øst, vil hovedparten af dem få kontor i Holbæk, mens de øvrige knyttes til filialen i Nykøbing F.

– Vi er meget glade for tilliden og går ydmygt til opgaven, siger Kenn Thomsen, direktør i Holbæk Kommune, som skal drive Socialtilsyn Øst.

– Det er afgørende for os at få et tillidsfuldt forhold til både kommunerne og ikke mindst vores fremtidige tilsynsmedarbejdere. Det er vigtigt, at medarbejderne inddrages og føler sig velkomne på de nye arbejdspladser, hvor engagement og stor faglighed bliver nøgleord.

Formålet med mødet den 12. april er, at alle personaleafdelinger får et fælles billede af den kommende proces, hvor medarbejdere fra de enkelte kommuner overdrages til den nye tilsynsenhed efter principperne i loven om virksomhedsoverdragelse.

– Vi gennemfører en række informations- og dialogmøder. Hensigten er at involvere centrale medarbejdere bedst muligt i den nye enhed, understreger Kenn Thomsen.