25. februar 2024

I tilfælde af lockout har lærerne planlagt, at møde op foran skolerne med bl.a. skilte, som gør opmærksom på, at de gerne vil undervise. Foto: Rolf Larsen.

I tilfælde af lockout har lærerne planlagt, at møde op foran skolerne med bl.a. skilte, som gør opmærksom på, at de gerne vil undervise. Foto: Rolf Larsen.
Holbaekonline.dk kan i dag fortælle, hvilke planer lærerne organiseret i Holbæk Lærerkreds har i tilfælde af lockout.

Skulle Lærernes Centralorganisation og Kommunernes Landsforening finde en løsning inden 1. april, så skal lærerne bare møde op på arbejde som sædvanligt efter påskeferien.

Men, og det er efter fredagens sammenbrud i forhandlingerne nok det mest sandsynlige, finder parterne ikke sammen igen og laver en aftale, så træder lockouten i kraft pr. 1. april, dvs. kommunerne forbyder langt de fleste lærere at møde på arbejde efter påskeferien.

Mens de lærere der er tjenestemænd ikke er omfattet af lockouten, så må de overenskomstansatte lærere altså ikke møde på arbejde, selvom de skulle have lyst.

Lock-outede lærere møder op ved skolen
Men hos Holbæk Lærerkreds ser man alligevel gerne at de møder op ved deres skoler. Det fremgår af et nyhedsbrev som Holbæk Lærerkreds har sendt til sine medlemmer. Her kan man læse, at de lockoutede lærere skal møde op ved deres skoler kl. 7.30 med skilte, bannere og andre tiltag, som viser at, “Vi er lockoutet men gerne vil undervise”, som der står i nyhedsbrevet. Her skal de stå frem til kl. 8.15 hvor de vil blive samlet af kredsens kontaktperson, f.eks. tillidsrepræsentanten, for at aftale kommende aktioner og aktiviteter.

Beredskab i lærerkredsen
Lærerkredsens kontor holder åbent i et par timer om formiddagen i dagene op til påsken. Men i tilfælde lock-out, så vil kontoret være bemandet på hverdage mellem kl. 10 og 15.

Man har nedsat et udvalg for Koordination og kommunikation, et udvalg der tager sig af juridiske spørgsmål og et aktionsudvalg. Og så vil lærerkredsen holde fælles møder og aktioner i løbet af konflikten.

En historisk situation
I nyhedsbrevet kalder formanden for Holbæk Lærerkreds, Jens Rohrberg, en lockout for ‘historisk’ og ‘meget usædvanlig’ og han skriver at ‘det uhyre vigtigt at bevare sammenholdet og styrken i fagforeningen’. Jens Rohrberg slutter med en lille opsang til medlemmer: ‘vi [har] en forventning om, at du som medlem af DLF støtter op om de aktiviteter, som annonceres’.

Planen kort:
I tilfælde af lockout:

Tjenestemændene: Møder på arbejde som de plejer.

De lockoutede: Møder op kl. 7.30 ved deres skoler, men udenfor matriklen, med f.eks. skilte og bannere.