Kommunen til forældrene: I må selv finde pasning

Holbæk Kommune vil ikke garantere undervisning eller tilsyn med eleverne – heller ikke i de små klasser, hvis en lock-out af lærerne bliver en realitet. Der er nemlig ikke personale nok tilbage på skolerne til at gennemføre undervisningen eller passe børnene.

Alle overenskomstansatte lærere og børnehaveklasseledere er omfattet af en evt. lockout. Relativt få medarbejdere på skolerne er ikke overenskomstansatte, heriblandt tjenestemænd og uorganiserede medarbejdere. Disse medarbejdere må ikke tage konfliktramt arbejde. Det betyder f.eks., at tjenestemænd, der underviser i de ældste klasser, ikke må flyttes til indskolingen for at føre tilsyn med de yngste børn. Det vil sige, at en meget stor del af undervisningen vil blive berørt af en evt. konflikt. Vilkårene er forskellige for de enkelte skoleafdelinger, men alle afdelinger vil blive berørt.


På grund af mangel på medarbejdere, der ikke er konfliktramte, kan Holbæk Kommune ikke kan garantere tilsyn af elever – heller ikke i indskolingen. Kommunen har derfor bedt forældrene om selv at finde alternative pasningsmuligheder i tilfælde af, at konflikten træder i kraft.

En lock-out af lærerne kan træde i kraft allerede 1. april. Forligsmanden kan dog vælge at udsætte lock-outen i 14 dage. Hvis forligsmanden ønsker det, kan konflikten herefter udsættes yderligere to uger og fem dage af forligsmændene, hvis det vurderes, at der kan nås et resultat.

Denne artikel er publiceret den 22. marts 2013 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

3 kommentarer

 • jesper.von.staffeldt

  Hvis jeg / vi var bedsteforældre, ville jeg skynde mig at bestille en 14 dages rejse sydpå, ligesåsnart man ved hvornår lockouten træder i kraft.
  Man kan i april måned komme 14 dage til Rhodos med Apollo Rejser for 998 kr

 • Jens Kristensen

  Jamen så er det heldigt, at ikke alle er som dig Jesper.

 • jesper.von.staffeldt

  Forhandlingerne mellem Danmarks Lærerforening og KL er atter brudt sammen

Leave a Reply