25. februar 2024

Muligheden for, at lærerne bliver lock-outet rykker nærmere og nærmere. Faktisk er der mulighed for, at skolerne ikke kan åbne igen efter påskeferien – og hvem passer så dit barn?

Holbaekonline.dk har i flere dage forsøgt at få et svar fra Holbæk Kommune om, hvordan man vil håndtere de mange elever, som kommer til at stå uden lærere, hvis lock-outen bliver en realitet.

Men hverken kommunen, eller formanden for Udvalget for Børn, Agnete Dreier (SF), har svaret på vores henvendelser.

Holbaekonline.dk har derfor i stedet kigget nærmere på de retningslinjer, som gælder for konflikter på arbejdsmarkedet, som også regulerer hvem der må hvad.

En lock-out vil omfatte de overenskomstansatte lærere, som er organiseret i et en fagforening under Lærenes Centralorganisation. .

Lærere, som ikke er organiseret, er ikke omfattet af lock-outen og kan sættes til at undervise i de timer de har i følge skemaet.

Tjenestemandsansatte lærere er heller ikke omfattet af lock-outen. De kan også sættes til at undervise i de timer, de har ifølge skemaet.

Pædagoger i SFO’er kan ikke sættes til at passe børn uden for SFO’ens almindelige åbningstid og kun børn som i forvejen går i SFO, kan passes i SFO’en – vel at mærke i SFO’ens almindelige åbningstid.

Pædagoger, som normalt er med i undervisningen, kan godt være i klassen alene uden en lærer og dermed holde opsyn med klassen.

Skolelederne er ikke omfattet af lock-out’en og kan også passe børn.

Men selvom der altså er personale tilbage på skolerne, under en lock-out, så er altså ikke sikkert, at der er nok til, at Holbæk Kommune kan sørge for, at dit barn bliver passet.

Flere andre kommuner, herunder Kalundborg, har da også allerede været ude og fortælle forældrene, at der er en mulighed for, at børnene vil blive sendt hjem i stedet, hvis det bliver nødvendigt og at forældrene så selv må finde pasningsmulighed.

Oplysninger via forældre-intra
Holbaekonline.dk erfarer fra anden side, at skolerne vil informere forældrene om nød-skemaerne via det såkaldte ‘forældre-intra’ i tilfælde af lock-out.

Lærernes Centralorganisation og Kommunernes Landsforening mødes igen i dag fredag for at genoptage forhandlingerne. Hvis ikke de kommer til enighed, så starter lock-outen pr. 1. april, altså efter påskeferien, med mindre forligsmanden vælger at udskyde konflikten i 14 dage.