Renoveringen af Ladegårdsparken er i gang

Stilladserne er efterhånden rejst om de første blokke i Ladegårdsparken. Foto: Rolf Larsen.


Nu er arbejdet med renoveringen af Ladegårdsparken for alvor gået i gang.

Stilladsarbejderne arbejder på højtryk med at rejse stilladserne rundt om de første boligblokke og området omkring er gjort klar med bl.a. mandskabspavillioner, parkeringspladser for det tunge udstyr etc.

Renoveringsarbejdet er så omfattende, at beboerne skal genhuses, mens håndværkerne arbejder. Beboerne i de første to blokke i Ladegårdsparken er blevet genhuset og erfaringer herfra skal bruges i forbindelse med genhusningen af resten af boligområdets beboere.

Der skal nye køkkener i lejlighederne, elevator på blokkene og solceller på tagene. Desuden skal enkelte lejligheder slås sammen med nabolejligheden, for at skabe en ny og større lejlighed. Derfor er der også nogle beboere, som skal genhuses permanent.

Denne artikel er publiceret den 4. marts 2013 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

Leave a Reply