22. maj 2024

Halvvejs i auktionerne over danske rentetilpasningslån står boligejere med de populære F1-lån til at få skåret omkring halvdelen af deres renteudgifter. For boligejere med afdragsfrie F1-lån betyder det en nettobesparelse på 250 kroner om måneden per lånt million.

Nykredit og Totalkredit er nu halvvejs med auktionerne over rentetilpasningslån, og renten på de populære F1-lån er indtil videre blevet halveret sammenlignet med sidste års niveau.

Boligejere med F1-lån fra Totalkredit har det seneste år betalt 0,89 procent i rente, men de foreløbige resultater fra auktionerne viser, at lånerenten det kommende år kommer til at ligge i niveauet 0,4 procent. For boligejere med afdragsfrie F1-lån betyder det en månedlig besparelse efter skat på omkring 250 kroner per lånt million kroner. Tilsvarende vil de boligejere, som afdrager på deres F1-lån, opleve en månedlig besparelse på omkring 80 kroner efter skat.

Det viser en opgørelse fra Spar Nord, som også peger på, at den fornyede, politiske usikkerhed i Italien har været med til at presse renten ned i de forgangne auktionsdage.

Med den aktuelle rentetilpasning er alle boligejere med F1-lån nu kommet ned på det exceptionelt lave renteniveau, der har præget markedet i snart et år, fremhæver chefanalytiker i Spar Nord Martin Lundholm.

– F1-lånene er hidtil blevet tilpasset én gang årligt i enten marts, september eller december, og derfor tager det tid, inden alle får glæde af rentefaldene. Men nu ser det altså ud til, at vi får stort set alle F1-lånere ned på en auktionsrente under 0,5 procent. Det er ikke bare historisk, men det var også en helt utænkelig situation for bare få år tilbage, uddyber han.

Sidste rentefald i denne omgang
Boligejere med rentetilpasningslån har de seneste år oplevet et stabilt fald i renteomkostningerne, men ifølge Martin Lundholm er der nu tale om det sidste rentefald i denne omgang:

– Normaliseringen af renterne er begyndt, og det betyder, at vi skal vænne os til lidt højere renteniveauer. Og det gælder både for rentetilpasningslån og fastforrentede lån, vurderer Martin Lundholm.

Han henviser til, at renterne i Danmark generelt er steget siden bundrekorderne i slutningen af 2012 – blandt andet som følge af Nationalbankens renteforhøjelse i januar.

– Vi kan naturligvis se udsving undervejs, men tendensen er stigende renter, og derfor er min forventning også, at vi til næste auktion i september vil se højere renteniveauer, end vi har i dag, siger Martin Lundholm.

Danskerne sikrer sig
I forlængelse af forventningen om stigende renter hæfter Martin Lundholm sig ved, at danske boligejere er begyndt at sikre sig:

– Alt tyder på, at vi fortsat bevæger os længere ud på rentekurven og i stigende grad vælger F3- og F5-lån samt fastforrentede lån. Og både på boligejer- og samfundsniveau er det kun godt, at vi får mere rentestabilitet ind i vores boligøkonomi, understreger han.

De aktuelle auktioner over rentetilpasningslån omfatter lån for næsten 200 milliarder kroner, hvoraf F1-lån udgør godt 150 milliarder kroner.

Nykredit og Totalkredit indledte auktionerne 25. februar, mens Realkredit Danmark 15. marts afslutter auktionerne for denne omgang.