19. april 2024

Redaktionen har modtaget fælgende læserbrev som svar på John Harpørth indlæg “ja, til dialog, nej til sortmaleri”.

Varmeforeningen oplyser, at “Energitilsynets undersøgelse af Store Merløse Varme A/S” direkte er begrundet med, at der ikke er anmeldt priseftervisning i flere år, og at “Dette er naturligvis ikke i orden og vi (Energitilsynet. red) har derfor allerede rejst en sag af egen drift om de økonomiske forhold i forbindelse med stiftelsen af St. Merløse Varme A/S, herunder priserne på varme”. Dokumentation vedlagt til avisen.

Varmeforeningen kan oplyse, at når den anvender betegnelsen egen revisor, skyldes dette, at revisor er udvalgt af Forsyningen selv. Egen revisor er altså ikke det samme som sædvanlig revisor.

Varmeforeningen kan oplyse at næsten 1 års arbejde med at rekonstruere varmeværkets regnskaber, som Forsyningen ikke fandt den kunne/ville, og som gav anledning til Energitilsynets foreløbig to år lange undersøgelse, ikke som hævdet betales af kunderne, men sker ved frivillig indsats i Varmeforeningens bestyrelse, selv om det burde være foretaget af Holbæk Forsyning. Når Varmeforeningen gør dette meget store arbejde, har den sine grunde hertil.

Ikke alt arbejde vedr. virksomheden betales altså af kunderne, men det meste gør naturligvis. Det simple faktum er vi og alle andre naturligvis klar over. Men er det også et simpelt faktum, at når man googler (“St. Merløse”), kommer Varmeforeningens stærke focus på det negative frem? Læserne opfordres til at gøre prøve på påstanden!
I betragtning af det utilslørede miskreditringsforsøg af Varmeforeningen og dens talsmand, der oveni købet blev indrykket på den samlede Holbæk Forsynings bestyrelses vegne, ville det vel være rimeligt at forvente, at det dokumenteredes, hvor Varmeforeningen har rejst urimelige spørgsmål af så kompliceret karakter, at det har krævet advokat og revisorhjælp fra de aller bedste, der bare har kostet kassen, som du siger.

I næsten 1,5 år har Varmeforeningen ikke meddelt sig offentligt andet end på sine møder og til beboere i byen. Når Varmeforeningen valgte at bryde den lange tavshed, med indlægget “Fjernvarmegælden der blev (op)fundet” efterfulgt af “Fjernvarmeselskaber har ikke fulgt reglerne”, skyldtes dette alene, at Holbæk Forsyning løb fra sit ansvar og tegnede et helt urimeligt misvisende billede af, at de da havde fulgt reglerne.

Det kan godt være, at Forsyningen ikke kan lide det Varmeforeningen arbejder med.

Måske det ville være hensigtsmæssigt, at I bidrog til dette arbejdes afslutning, det vil vi nemlig gerne. Lidt mere ydmyghed i jeres meddelelser om jer selv til offentligheden i sager hvor tingene langt fra er helt så enkle, om end meget veldokumenteret, ville være klædeligt og ønskeligt og ville blive mødt med ophøjet ro herfra. Denne sag er næppe godt valgkampstof, eller tager vi fejl?

Varmeforeningen i Store Merløse
Jan Koed talsmand
Holbækvej 23
4370 Store Merløse

Alle indlæg i denne løbende debat, kan læses her.