23. april 2024

I Holbæk Kommune skal det højere timetal i Helhedsskolen blandt andet bruges til kultur og natur-dannelse.

Hvis regeringens forslag til en reform af folkeskolen bliver vedtaget, betyder det, at eleverne skal gå flere timer i skole. Nogle af disse timer vil blive såkaldte ‘aktivitetstimer’, som den enkelte kommune selv kan tilrettelægge. I Holbæk Kommune vil man bl.a. bruge disse ekstra timer på kunst, kultur og natur.

Udvalget for Børn og Udvalget for Kultur og Fritid har netop vedtaget en handleplan for ‘bedre dannelse og uddannelse hos børnene på kommunens otte folkeskoler’, som det hedder i en pressemeddelelse fra kommunen. Et centralt punkt er, at kulturfaglig ekspertise bliver inviteret helt ind i klasselokalerne.

– Vi har tidligere haft blandt andet lokale teatre, gallerier og uddannelsen Billedkunstnerisk Grunduddannelse til at lave aktiviteter med eleverne i folkeskolen, og de gode erfaringer herfra vil vi bygge videre på. Derfor vil vi styrke samarbejdet med kulturinstitutionerne, så deres kompetencer omkring drama, musik, idræt og natur kan bringes i spil i klasselokalerne, forklarer Emrah Tuncer, der er formand for Udvalget for Kultur og Fritid i Holbæk Kommune.

I første omgang bliver det elever på mellemtrinnet der skal have mere kultur i skolen, men på sigt skal både store og små elever også inddrages.

Fælles mål
Arbejdet med dannelse og uddannelse vil ske på tre niveauer: Kultur for kulturens egen skyld, skolefag og kulturelle discipliner samt alsidig læring. Med udgangspunkt i det enkelte barn skal alle tre niveauer i spil.

Formand for Udvalget for Børn Agnete Dreier (F), pointerer, at kultur er vigtigt i sig selv, men også kan medvirke til at opnå andre mål i folkeskolen:

– Vi lægger vægt på, at børnene stifter bekendtskab med forskellige kulturelle udtryksformer, fordi kulturforståelse ikke er en medfødt egenskab, men en interesse der skal pirres og udvikles. Samtidig kan både idræt, kunst og kultur i det hele taget give barnet nogle personlige succeser og færdigheder og dermed gøre det mere parat til læring på andre områder, ligesom det giver barnet en oplevelse af sammenhæng mellem skolen og det omkringliggende samfund, forklarer hun.