25. juni 2024

Redaktionen har modtaget et læserbrev fra Bestyrelsformand for Holbæk Forsyning A/S, John Harpøth, som svar på et indlæg i en løbende debat med St, Merløse Varmeforening.

Jeg vil blot kort forholde mig til det seneste indlæg fra Varmeforeningen i St. Merløse om evalueringerne af St. Merløse Varme A/S.

Begge undersøgelser er en almindelig del af tilsynet fra Energitilsynet i den første undersøgelse var de to varmeselskaber, sammen med en række andre varmeselskaber udtaget til en stikprøvekontrol. Den seneste undersøgelse er den almindelige selvevaluering, som alle varmeselskaber skal gennemføre. Vi har naturligvis ikke brugt egen revisor til vores selvevaluering, da loven foreskriver, at vi skal bruge et andet revisionsfirma. Vi finder ikke at resultaterne er modsigende, men derimod at de ligger fint i tråd med hinanden.

Jeg har naturligvis aldrig kritiseret Varmeforeningen for disse undersøgelser, for dem har foreningen intet med at gøre. Det glæder mig, at Varmeforeningen kvitterer for, at vi har effektiviseret vores administration. Men det ændrer ikke på, at alt arbejde vedrørende virksomheden St. Merløse Varme A/S skal betales af kunderne i St. Merløse Varme A/S. Det gælder også, når virksomheden skal undersøge ting og svare på spørgsmål. Det er et simpelt faktum.

Det, jeg skrev i mit indlæg var ikke at forholdene omkring værket skræmmer huskunder væk. Det jeg påpegede var, at Varmeforeningens stærke fokus på fortiden tegner et meget negativt billede, når huskøbere Googler St. Merløse. Så vi har ikke noget ønske om at deltage i yderligere historieskrivning om forhold fra før selskabsdannelsen, men vi vil meget gerne være med til at tale med vores kunder om fremtiden og de planer vi har for St. Merløse som fjernvarmeby.

Med venlig hilsen

Bestyrelsformand for Holbæk Forsyning A/S
John Harpøth