25. juni 2024

Det var Holbæk Forsyning selv, som var årsag til ihvertfald to mindre olieforureninger af Taastrup Å.

Som vi tidligere har skrevet, så opdagede en medarbejder fra Holbæk Forsyning A/S om morgenen den 8. februar, at der var løbet olie ud i Taastrup Å.

Beredskabet blev alarmeret og der blev lagt flydespærringer ud i åen ved Bonderupvejen, for at forhindre olien i at brede sig.

Ny olieforurening
Tirsdag i denne uge opdagede medarbejdere fra Holbæk Forsyning A/S et nyt olieudslip i Taastrup Å tæt ved St. Merløse varmeværk.

Olieudslippet i tirsdags stammer, ifølge Holbæk Forsyning A/S, med sikkerhed fra en midltertidig olietank, som har været opstillet i forbindelse med bygningen af det nye varmeværk i St. Merløse. Den midlertidig olietank har lækket olie og dermed forurenet jorden omkring regnvandskloaken.

Regnvandskloaken blev øjeblikkeligt stoppet og den forurenede jord kørt væk. Holbæk Kommunes miljømedarbejdere og Beredskabet blev tilkaldt, men da de nåede frem var der ikke spor af forureningen.

Ifølge Holbæk Forsyning var den midlertidige olietank formentlig også skyld i det olieudslip i Taastrup å, som blev opdaget den 8. februar.

Olieforureningen skyldes formentlig en utæt eller fejlophængt olieslange.