Kompetenceporten er gået konkurs

Den private beskæftigelsesaktør Kompetenceporten er gået konkurs.

Kompetenceporten løser mange forskellige beskæftigelsesopgaver for jobcenteret. Både for borgere på dagpenge, sygedagpenge, kontanthjælp og revalidering. Konkursen berører derfor mange borgere i Holbæk Kommune, og Jobcenteret arbejder intenst på at sikre, at der bliver taget hånd om borgernes forløb.

Ifølge Holbæk Kommune, så har det den konsekvens, at hvis man er i et rådgivnings- eller kontaktforløb hos Kompetenceporten, stopper dette med øjeblikkelig virkning. Så aftaler mellem borgere og Kompetenceporten om at møde til undervisning, samtaler eller andet annulleret. Jobcenteret vil i stedet tage kontakt til borgeren i allernærmeste fremtid for at indkalde til en samtale i jobcenteret, oplyser Holbæk Kommune.

For en borger som er i en virksomhedspraktik eller løntilskud formidlet gennem Kompetenceporten, vil Kompetenceportens konkurs ikke have nogen betydning for virksomhedspraktikken eller løntilskuddet. Dette gælder også for borgere i revalidering eller på sygedagpenge og er delvist raskmeldt. Så skal man fortsat møde i den virksomhed hvori man er i praktik eller løntilskud og følge den aftale man har indgået med virksomheden og Kompetenceporten. Det vil være Jobcentret der følger op på praktiken.

Denne artikel er publiceret den 20. februar 2013 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

Leave a Reply