24. juni 2024

Måske kan John Harpøth (DF) bliver borgmester med stemmer fra Enhedslisten. Foto: Jesper von Staffeldt.

Borgmester Søren Kjærsgaard har klippet snore og holdt taler – men hundeslagsmålene overlader han til Pernille Kruse. Arkiv foto: Rolf Larsen.
For mange vil overkskriften lyde som den rene og skære utopi, for antallet af DF-borgmestre i Danmark er til at overse. Der er faktisk ingen, men i politik kan jo alting ske. Ved konstitueringen efter sidste byrådsvalg, blev Venstres borgmesterkandidat Søren Kjærsgaard bakket op af et noget ejendommeligt flertal som strakte sig fra De konservative, hen over De Radikale, DF og ud til SF, selvfølgelig bakket op af Venstres byrådsgruppe.

Oppositionen består kun af et parti: Socialdemokratiet (vi er dem de andre ikke må lege med). Et solidt flertal på 19 mod 12. Disse tal kunne tyde på, at den nuværende konstellation næsten automatisk ville fortsætte, og at byrådsvalget næsten er afgjort på forhånd. Men mange ting kan spille ind: Mod der skulle en forandring tæller, at Socialdemokraterne med Helle Thorning i spidsen klarer sig katastrofalt dårligt, når det gælder landspolitik, at de indbyrdes er meget splittet med en finansminister Bjarne Corydon som udtaler: Vi har den statsminister, vi har for øjeblikket, og de beskyldes for at føre borgerlig politik.

Hvor meget landspolitikken vil smitte af på det kommende byrådsvalg vides ikke. Venstre på Christiansborg markerer sig ikke meget, hverken positivt eller negativt, men har nogle meget flotte Galluptal. Og det kan ikke just skade partiet, når drejer sig om lokalpolitik.

Vender vi os mod den lokale politik, så er det spændende om de Konservative overlever efter en så markant politiker som Kenny Jensby har forladt partiet til fordel for Liberal Alliance.

Så er der borgmestereffekten: Uden at fornærme Søren Kjærsgård, så fremstår han for undertegnede mere som en dygtig administrator med sin juridiske baggrund frem for en bykonge a la Peter Brixtofte eller som Helsingørs tidligere borgmester Per Tværsbøl, som i bogstaveligste forstand gik i folk med træskoene på.

Søren Kjærsgaard har klippet de snore over som han skulle, mødt op hvor man forventede det, men hundeslagsmålet i byrådet og avisspalterne har han pænt overladt til gruppeformand Pernille Kruse. Det ser vi i øjeblikket under ‘rengørings-sagen’. Her har han måske lært af Venstres formand, tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen.

Hvad der er mest nærliggende efter et byrådsvalg var – hvis flertallet ellers er der – var et samarbejde mellem bl.a. Socialdemokratiet og SF, men det kommer næppe i stand, ikke af politiske grunde, men det er en offentlig hemmelighed, at der er et par damer i de to partier, som just ikke er begejstrede for hinanden, eller den politik modparten fører, nævnt i prioriteret rækkefølge.

En udtalelse fra Sine Agerholm, nuværende gruppeformand og spidskandidat for Socialdemokratiet om SF: ‘De er desværre helt uden for pædagogisk rækkevidde’, fremmer næppe den store forbrødring.

Og hvad kunne få flertallet til at skifte? Undertegnede tror på en lussing til SF her til byrådsvalget. Det er meget svært at få øje på SF´s fingeraftryk på den førte politik. Ganske vist hævder de at have sat deres fingeraftryk på børneområdet, men mon det ikke tæller mere, at de har stemt for at nedlægge Folkebørnehaven og gået ind for privatisering af dele af hjemmeplejen?

En halvering af det nuværende antal SF-byrødder på 4 (incl. en løsgænger) til to vil ikke være urealistisk, og ind på banen kunne måske komme Enhedslisten.

Vil Socialdemokraterne pege på John Harpøth (DF) som borgmester? Foto: Jesper von Staffeldt.
John Harpøth (DF) sidder trygt og godt på udvalgsposten for Klima & Miljø samt direktørposten for det halvprivate selskab Holbæk Forsyning. Kunne han måske tænkes at skifte side? Og hvad skulle få ham til at gøre det?. Jo tænk nu hvis Socialdemokratiet og Enhedslisten kom og sagde: Vi får udvalgsposterne, du får borgmesterposten? Den mulighed har vi spurgt John Harpøth om og svaret var – efter han har taget sine forbehold med han endnu ikke er blevet genopstillet ej heller valgt – ordret: ‘Men det er ikke første gang, jeg har hørt det du beskriver, men der er aldrig nogen som personligt har sagt det til mig. Men at blive borgmester kunne ikke være så dårligt, men lad os nu se hvordan valget bliver, og hvordan stemmerne fordeler sig’.

Og her er 16 det magiske tal i byrådet.

Byrådsvalget til november, som ser så forudsigeligt ud, er måske slet ikke så forudsigeligt endda.

Klummen er udtryk for forfatterens holdning, og er ikke nødvendigvis Holbaekonline.dk’s holdning. Har du lyst til at skrive en klumme? – så skriv til info@holbaekonline.dk.