Læserbrev: Glemsomhed eller panik før valget?

Holbaekonline.dk har modtaget nedestående læserbrev i debatten om udliciteringen af Hjemmepleje Øst og Kastanjely.

Glemsomhed eller panik før valget?

Der er på det det seneste skrevet en del omkring Holbæk Kommunes udbud af Hjemmeplejen Øst samt Kastanjely i Svinninge.

Jeg hæfter mig meget ved de noget forskellige forklaringer der er givet fra Socialdemokratiet på, hvorfor de nu ikke ønsker at gennemføre udbuddet.

Som medlem af Voksenudvalget har jeg været meget tæt på hele forløbet. Lad mig derfor i korte træk ridse nogle fakta op, fakta om det forløb hvor Socialdemokratiet hele vejen frem til den endelige vedtagelse har stået bag beslutningerne.

August 2011 vedtager et enigt Voksenudvalg kvalitetsstandarder på ældreområdet, som giver klare og præcise retningslinjer for serviceniveauet for vores ældre. Det personale, der nu virksomhedsoverdrages til Forenede Care har derfor arbejdet ud fra disse standarder i gennem en længere periode.

Efteråret 2011 tages der principbeslutning om udbuddet, herunder proces og tidsplan. Det skal dog her bemærkes, at Socialdemokratiet ikke stemte for at sende Kastanjely i udbud med den begrundelse, at ”besparelsespotentialet var begrænset”.

I Voksenudvalget den 23. maj 2012 og i Byrådet den 27. juni 2012 blev udbudsgrundlaget vedtaget i ENIGHED. Bemærk, det er her at fordeling mellem pris, kvalitet samt samarbejde og udviklingsparathed er defineret! Det er i øvrigt første gang i min tid i politik at kvalitet samt samarbejde og udviklingsparathed er vægtet så højt i forhold til pris!
På voksenudvalgets møde den 26. september 2012 fik vi en orientering om status på udbuddet, herunder fik vi navnene på de firmaer der var blevet prækvalificerede. Derfor viste Socialdemokratiet allerede på dette tidspunkt at Forenede Care var blandt udbyderne, og det endda knap 7 måneder efter at Forenede Service havde overtaget rengøringen i Holbæk. Det fik ikke Socialdemokratiet til at stille spørgsmål, eller anmode om at få en egentlig sag på valget af prækvalificerede virksomheder.

Der er således ingen sammenhæng i Socialdemokratiets gøren og laden i denne sag. Ej heller holder sammenligningen med rengøringsudbuddet. Det er der to væsentlige grunde til, dels at vi her har sendt udbuddet ud med velkendte og veldefinerede kvalitetsstandarder og dels kan man ikke på den måde sammenligne de to firmaer inden for den overordnede koncern, Forende, medmindre man også vil sammenligne den service som vores ældreområde giver set i forhold til f. eks. Børneområdet. Det tror jeg ikke nogen kunne finde på, ej heller Socialdemokratiet.

Socialdemokratiet angiver, at de forsøger at beskytte bl.a. de ansatte. Det er et ædelt synspunkt, som vi alle deler, men det burde Socialdemokratiet have tænkt noget mere alvorligt over inden de begav sig ud i at kritisere kommunes eget kontrolbud og dermed vores egne medarbejdere!

Peter Sørensen (V)
Medlem af Voksenudvalget
Pileager 1b
4350 Ugerløse

Leave a Reply