23. juni 2024

Redaktionen har modtaget nedestående læserbrev:

En svinningeborger havde i sidste uge et læserbrev i Nordvestnyt . En forståelig undren over nogle opsatte såkaldte Toronto-blink ved alle fodgængerovergange på Hovedgaden.

Underen gik nu mest på, hvorfor blinkene ikke var tændt på de tidspunkter hvor skolebørnene møder i skole. Det syntes vi i Venstre lød underligt. Så vi har undersøgt de faktiske forhold. Det viser sig at det er en forsøgsordning som kommunen og SEAS NVE er gået sammen om.

Falder forsøget positivt ud, vil en tidsstyringsenhed blive tilknyttet, således at blinkene kan styres uafhængig af gadelyset. Evalueringen af blinkene vil ske snarest.

En kontakt til Svinninge Lokalforum oplyser, at de ikke er blevet inddraget på nuværende tidspunkt. Men de vil selvfølgelig være positive, hvis det vil forbedre trafiksikkerheden på Hovedgaden i Svinninge.

Vi ser blinkene som et skridt i den rigtige retning. For det er rigtigt at trafikforholdene i Svinninge kunne udbedres. Kommunens økonomi er ikke optimal, men vi er på rette vej.

Det er nemlig en forudsætning for at vi kan tage fat på bl.a. trafiksikkerhedsplanen. Derfor er vi fra Venstres side, altid på udkig efter om vi kan gøre tingene bedre og måske også billigere og derved skabe en bedre økonomi og et bedre råderum for nye tiltag.

Skribenten gør i læserbrevet politikerne opmærksom på at der snart er kommunalvalg. Det er jeg sikker på èr gået op for de fleste – politikere. Men i Venstre er vi altid lydhøre overfor vores borgere – valgår eller ej!

Bjarne Kongsted – Svinningeborger og
medlem af Holbæk Byråd for Venstre