20. maj 2024

Redaktionen har modtaget nedestående læserbrev:

Ikke for enhver pris

Venstres byrådsgruppe er tilsyneladende meget fortørnede over, at vi ikke kunne bakke op om administrationens indstilling om at lade Forenede Care overtage ansvaret for den daglige drift af Plejecentret Kastanjely og hjemmeplejedistrikt Øst.

Desværre forfladiger Venstrefolkene debatten i disse spalter i et forkrampet forsøg på at flytte fokus væk fra det centrale i sagen. Det er udelukkende økonomi og påstande om manglende tillid til kommunens administration, der fylder i debatindlæggende, og det er trist.

For hvis vi vender blikket mod det, der er sagens kerne, så handler det i bund og grund om to helt centrale parter i sagen – nemlig de berørte borgere og de berørte medarbejdere. For vores ældre medborgere handler det om kvalitet og tryghed – for medarbejderne om ordentlige og ordnede ansættelses- og arbejdsvilkår.

Forenede Care er – ligesom Forenede Service – et af fire selskaber i Forenede Koncernen. Det er et familieforetagende med fælles værdigrundlag og fælles overordnet ledelse. Eller sagt med andre ord: Det er to alen ud af samme stykke.
På rengøringsområdet i Holbæk Kommune har vi meget dårlige erfaringer med Forenede Service. Efter 11 måneder leverer de stadig ikke den vare, vi betaler for. Der bliver ikke gjort rent, som aftalt – og medarbejdernes arbejds- og ansættelsesvilkår er væsentligt forringet. Det er ikke acceptabelt, og vi ønsker ikke at se den samme historie gentage sig på ældreområdet.

Der skal nemlig ikke megen fantasi til at forestille sig, hvor galt det kan gå, hvis systemet svigter vores allermest udsatte ældre medborgere. Vi taler om omsorgen for blandt andre demente og fysisk svækkede mennesker, der kan være afhængige af hjælp til alle dagligdagens funktioner. Hvis varen ikke leveres her, kan det få fatale konsekvenser.

På den baggrund stemte vi imod, da det borgerlige mindretal og SF forleden valgte at lægge ansvaret for mange af vores ældre medborgere og en stor gruppe medarbejdere i hænderne på en koncern, der i forvejen har fyldt aviserne med kedelige og triste overskrifter.

Sine Agerholm, gruppeformand for Socialdemokraterne i Holbæk byråd