21. februar 2024

Et flertalt i byrådet har besluttet, at Forenede Care skal drive plejecentret Kastanjely og Hjemmeplejeområde Øst i Holbæk Kommune.

Som en af de første kommuner i Danmark overdrager Holbæk nu ansvaret for en større del af den offentlige service på ældreområdet til en privat leverandør.

– Vi vil gerne have flere forskellige modeller i spil, så vi kan udvikle den kommunale service. Nu får vi en privat leverandør ind på et af de traditionelle, kommunale serviceområder. Kvalitetsniveauet er allerede politisk besluttet, og det skal Forende Care leve op til, men firmaet har frie hænder til at finde nye måder at levere servicen på, siger Louise du Plessis de Richelieu’ (SF), der er formand for Udvalget for Voksne i Holbæk Kommune.

Den 1. maj 2013 overtager Forenede Care driften af Kastanjely, der er ét af i alt 10 plejecentre i Holbæk Kommune, og samtidig får firmaet ansvaret for det ene af kommunens tre hjemmeplejeområder. Sammenlagt forventer Holbæk Kommune en økonomisk gevinst på op mod fem millioner kroner årligt ved udbuddet.

Vinderen af udbuddet blev godkendt af et flertal i Holbæk Byråd bestående af V, SF, DF, C, B og LA. A stemte imod.

1 thought on “Forenede Care skal drive plejehjem i Holbæk

 1. her er hvad socialdemokratiet har at sige om den sag :
  Socialdemokraterne: Vi har ikke tillid til Forenede

  Socialdemokraterne i Holbæk byråd kunne torsdag aften ikke bakke op om administrationens indstilling om at lade Forenede Care overtage ansvaret for driften af plejecentret Kastanjely og et af kommunens hjemmeplejedistrikter.

  – Forenede Care er – ligesom Forenede Service – et af fire selskaber i Forenede Koncernen. Eller sagt med andre ord: Det er to alen ud af samme stykke. Og ud fra de erfaringer, vi har med Forenede på rengøringsområdet i Holbæk Kommune, valgte vi at stemme imod administrationens indstilling om, at lade dem overtage ansvaret for beboerne på plejecentret Kastanjely, og for de af vores ældre medborgere som bor i hjemmeplejedistrikt Øst, fortæller Socialdemokraternes gruppeformand Sine Agerholm.

  Forenede Service har i 11 måneder haft ansvaret for rengøringen i en stor del af Holbæk Kommunes institutioner, og det har haft en lang række negative konsekvenser både for kvaliteten i opgaveløsningen og for de berørte medarbejdere.

  – Vi har ganske enkelt ikke tillid til, at Forenede Care kan løfte opgaverne, og vi er rystede over, at det borgerlige mindretal og SF overhovedet vil tage chancen på så følsomme områder, som der er tale om her, siger Sine Agerholm.

  – Én ting er nullermænd, beskidte gulve og uhygiejniske toiletter – det er slemt nok i sig selv. Men jeg tør dårligt forestille mig konsekvenserne, hvis systemet svigter vores allermest udsatte ældre medborgere. Vi taler altså om omsorg for blandt andre demente og i mange tilfælde væsentligt fysisk svækkede mennesker, der kan have behov for hjælp til alle dagligdagens funktioner. Der er meget, der kan gå rigtig galt.

  Socialdemokraterne retter også det kritiske skyts mod dele af den proces, der er gået forud for budafgivelsen.

  – Vi har arbejdet hårdt for, at det skal gå retfærdigt til, når de kommunale opgaver udsættes i konkurrence med private virksomheder. Og muligheden for at afgive kontrolbud er – efter vores opfattelse – et af de vigtigste redskaber til at sikre fair konkurrence. Kontrolbuddet er ledelsens og medarbejdernes mulighed for i samarbejde at komme med deres bud på, hvordan opgaven kan løses mere effektivt og dermed mere konkurrencedygtigt, forklarer Sine Agerholm.

  – Så vi var nær faldet ned af stolene i den socialdemokratiske gruppe, da vi måtte konstatere, at kontrolbuddene i nærværende sager bestod i en beskrivelse af nuværende praksis med dertil hørende uændret omkostningsniveau. Det er langt fra godt nok. Og at kommunen tilmed har betalt tusindvis af konsulentkroner for den øvelse – det skriger da til himlen, slutter Sine Agerholm

Comments are closed.