Asylbørn godt modtaget på skolen i Vipperød

For et år siden indgik Holbæk Kommune og Dansk Røde Kors en aftale som gjorde det muligt for asylbørn fra Røde Kors centret i Vipperød, at gå i skole på den lokale folkeskole.

På Kildevangens Skole, Afdeling Vipperød, der dengang hed det mere mundrette ‘Vipperød Skole’, er man glade for eleverne fra det lokale asylcenter. Og skolens daglige leder, Lis Thrane Hansen, betegner ordningen som en succes.

På Kildevangens Skole, Afdeling Vipperød, har man været glade for at kunne tage imod asylbørn. Foto: Rolf Larsen.


Lærerne blev på forhånd ”klædt på” af Røde Kors-medarbejderne, så de kunne håndtere de nye elever. Nogle af dem havde i fortiden haft oplevelser, som har gjort dem utrygge.

Børnene på asylcentret modtager normalt undervisning på Røde Kors’ børneskole i Lynge. Når de sprogligt og fagligt er i stand til at starte i en almindelig folkeskole, kan de blive elever på en lokal folkeskole. Og skolen i Vipperød bød såvel børnene som forældrene velkomne med åbne arme.

– Før børnene startede på skolen, holdt to lærere og jeg et møde med forældrene, hvor vi fortalte dem om, hvordan det er at gå i en dansk folkeskole, fortæller Lis Thrane Hansen. Det handlede ikke kun om det faglige, men også om dagligdags ting som idræt, cykelhjelme, mælkeordning og ”udedage”.

Skolen har i det forløbne år haft i alt 12 asylbørn på forskellige klassetrin fra børnehaveklasse til 8. klasse. Asylbørnene kommer oprindeligt fra Afghanistan, Kosovo og Serbien (heraf en del romaer). Lærerne har været opmærksomme på, at børnene kunne være utrygge på grund af deres fortid, men børnene har i vid udstrækning fungeret som alle andre elever.

Skolen har lagt vægt på, at de nye børn skulle gå i skolefritidsordningerne på lige fod med deres klassekammerater. Alle har reageret positivt på integrationen af de fremmede børn. I indskolingen er de yngste elever ofte med i private legegrupper – det har asylbørnene også været involveret i.

Lærer Rasmus Nederskov forklarer, at netop legesituationerne er rigtigt gode for børn, som skal lære et nyt sprog. Mange af de lokale børn er samtidig glade for at få nye venner og legekammerater.

Lis Thrane Hansen og Rasmus Nedergaard er enige om, at integrationen er forløbet godt – med én undtagelse: En stor del af asylbørnene har i et par omgange været nødt til at forlade skolen med dags varsel.

– Årsagen har været, at børnenes familier ikke opfylder kravene til at få opholdstilladelse. De lokale børn har haft svært ved at forstå, hvorfor én eller flere af deres gode venner pludselig ikke længere må være her, fortæller Rasmus Nederskov.

Lige nu er der kun to asylbørn på Kildevangens Skole, Afdeling Vipperød – men Lis Thrane Hansen understreger, at skolen fortsat vil byde de lokale asylbørn velkomne.

Som vi har skrevet tidligere i dag, så lukker centret i Vipperød for at åbne igen som et samlet center for uledsagede flygtninge børn og unge.

Læs også: Asylcentret i Vipperød lukker – og åbner igen

Denne artikel er publiceret den 25. januar 2013 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

Leave a Reply