Kulturbus skal køre skoleelever gratis til museum

Fra næste år bliver det nemmere, billigere og mere attraktivt for skolerne at bruge museerne i Midt- og Vestsjælland.

Erfaringen – både hos museer og ude på skolerne i midt- og Vestsjælland viser, at selvom man gerne vil bruge museerne i undervisningen, så er der så mange udfordringer omkring transporten, at mange museumsbesøg ikke bliver til noget.

Transportproblemer for skolerne har derfor været drøftet i Museumsrådet for Kulturregion Midt- og Vestsjælland, hvor de kunst- og kulturhistoriske museer samarbejder. Og her er man kommet frem til at der skal være en Kulturbus.

– For lærere og elever vil det være fantastisk med en kulturbus. Vi vil i langt højere grad kunne tilbyde vores elever kontakt med museet og gøre brug af museets viden og samlinger. For en mindre skole i landdistriktet er det ofte ikke muligt at benytte museets tilbud. Det kræver økonomi til transport og ekstra lærertimer for at tage ud af huset med en klasse. Med Kulturbussen bliver skolens viden om og brug af museerne styrket, siger Tanja Klink Pedersen, der er lærer på Engskovskolen, afdeling Knabstrup.

Eleverne kan i første omfang komme på besøg på de fem fusionerede museer i Museum Sjælland, dvs. Kalundborg Museum, Museum Odsherred, Historiens Hus – Ringsted Museum og Arkiv, Sydvestsjællands Museum og Holbæk Museum. Dertil kommer Museet for Samtidskunst og Sorø Kunstmuseum – og med tiden muligvis flere museer i regionen.

Den fleksibilitet, bussen vil give, åbner desuden for at inddrage kulturarven i landskabet mere aktivt i formidlingen således, at undervisningsforløb vil kunne foregå uden for skoler og museer.

– Det er ærgerligt, når transport er en barriere for børns møde med kulturen. Med Kulturbussen får tusindvis af skoleelever i Midt- og Vestsjælland nu større mulighed for at møde den lokale kulturarv. Enten ved, at museernes viden bringes ud til skolerne eller, at skolerne lettere kommer til museerne. Projektet er et eksperiment og et modelprojekt, og vi ser frem til, at viden og erfaringer fra projektet deles med andre områder i Danmark, siger Ulla Björnsson, sekretariatschef i Nordea-fonden, der støtter aktiviteter, der fremmer gode liv, og som har gjort Kulturbussen mulig via en økonomisk donation.

Projektet løber i alt over fire år. Det første år går med planlægning og kontakt til skolerne, men fra 2014 og tre år frem vil bussen være i drift.

Leave a Reply