26. februar 2024

Arkivfoto: Rolf Larsen

Fremover skal Holbæk Kommune varetage tilsynet med anbringelsessteder, botilbud og andre sociale døgntilbud for de allermest udsatte børn og voksne. Foto: Rolf Larsen

Social- og integrationsminister Karen Hækkerup valgte i går Holbæk som en af de fem nye tilsynskommuner. Det sker efter indstilling fra de 17 kommuner i Region Sjælland.

Regeringen indgik i oktober 2012 aftale med Venstre, Enhedslisten, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Konservative om at sikre en bedre indsats og højere kvalitet i de sociale døgntilbud, hvor udsatte borgere bor. Som et led i aftalen skal der placeres fem socialtilsyn i fem kommuner, der fremover skal godkende og føre tilsyn med tilbuddene. Inden da var det kommunerne selv, som førte tilsynet hver i sær.

Men nu skal Socialtilsyn Øst altså placeres i Holbæk Kommune.

De andre kommuner, der fremover skal føre tilsyn er i Frederiksberg, Faaborg-Midtfyn Kommune, Hjørring og Silkeborg kommuner.

– Kvaliteten af de sociale tilbud er af helt afgørende betydning for de børn, unge og voksne, der bor der. Vi har stillet for få og for uklare krav til tilbuddene, og vi har været for dårlige til at sikre, at kvaliteten har været i orden. Derfor er jeg rigtig glad for, at kommunerne har ønsket at tage ansvaret på sig, og at vi nu kan lægge opgaven med godkendelse og tilsyn i hænderne på fem stærke faglige socialtilsyn.

Som en del af aftalen indgår det, at de valgte tilsynskommuner ikke må føre tilsyn med tilbuddene beliggende i egen kommune.

Lovforslaget om tilsynsreformen, hvor også de fem tilsynskommuner indgår, vil blive fremsat i Folketinget i marts måned. Kommunerne overtager opgaven den 1. november 2013.