14. juni 2024

Eskil Vagn Olsen er nu ansat som direktør for Sjællands Museum. Arkiv foto: Rolf Larsen.

Eskil Vagn Olsen er konstitueret som direktør for Museum Sjælland. Arkiv foto: Rolf Larsen.

Holbæk Museums Eskil Vagn Olsen er blevet udnævnt til konstitueret direktør for Museum Sjælland, der er en fusion af museer i fem Midt- og Vestsjællandske kommuner.

Fusionen trådte i kraft med udgangen af 2012 og omfatter muser i Sorø, Slagelse, Ringsted, Odsherred, Kalundborg og Holbæk kommuner.

Hver af de fem kommuner har et bestyrelsesmedlem, for Holbæk er det byrådsmedlem og formand for Kultur- og Fritidsudvalget Emrah Tuncer (B).

Udover kommunernes repræsentanter består bestyrelsen også af Carsten U. Larsen, direktør for Folketinget og tidligere direktør for Nationalmuseet, Rasmus Wiinstedt Tscherning, direktør for Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi, Jørgen Smidt-Jensen, direktør for Museum Østjylland, Dorte Riisgaard, administrativ medarbejder – medarbejder rep. valgt af de ansatte på Museum Sjælland og Anneli Kunosson, museumsformidler – medarbejder rep. valgt af de ansatte på Museum Sjælland. Bestyrelsens har valgt Carsten U. Larsen som formand.

skal have et nyt navn
Fusionen skal ruste museerne bedre til fremtidens krav til bl.a. forskning og formidling. Der skal naturligvis fortsat være levende museumshuse i de enkelte kommuner, men fremover vil de have et administrativt og fagligt fællesskab. I løbet af 2013 etableres de nye fællesskaber og det vil den nye organisation skulle bruge tid og kræfter på. Målet er at vi sammen kan levere endnu mere og endnu bedre museum til borgerne i Midt- og Vestsjælland.

Det er meningen at man skal finde et passende navn til det nye musem, og indtil det er fundet gør museet under navnet Museum Sjælland.

Eskil Vagn Olsen skal være direktør indtil der er fundet en daglig leder og Musem Sjællands bestyrelsen arbejder med stillingsopslag og ansættelsesprocedure for en museumsdirektør.