26. februar 2024

Søren Kjærsgaard glæder sig over 119 statslige arbejdspladser flytter til Holbæk. Arkvfoto: Jesper von Staffeldt.

Uoverensstemmelser med kommunen var tilsyneladende årsag til, at en mand sendte en e-mail med trusler mod Holbæks borgmester Søren Kjærsgaard. Arkvfoto: Jesper von Staffeldt.

En mand i trediverne fremsatte i dag trusler mod Holbæks borgmester Søren Kjærsgaard. Det fortæller politikommisær Otto Storm fra Midt- og Vestsjællands Politi til Holbaekonline.dk.

Truslerne blev fremsat i en e-mail.

Ifølge Otto Storm var årsagen til truslerne en tvist mellem kommunen og den sigtede, som blev anholdt af politiet, da han mødte op til et møde hos Borgerservice.

Gerningsmanden er dog blevet løsladt af politiet uden at have været i grundlovsforhør. Men der venter ham et retslig efterspil, hvor han vil blive sigtet efter straffelovens paragraf 119 – populært kaldet “Vold mod tjenestemand i funktion”, der kan straffes med alt fra bøde eller fængsel indtil 8 år.

Fakta:
Straffeloven 14. kapitel, Forbrydelser mod den offentlige myndighed m.v.:

§ 119. Den, som med vold eller trussel om vold overfalder nogen, hvem det påhviler at handle i medfør af offentlig tjeneste eller hverv, under udførelsen af tjenesten eller hvervet eller i anledning af samme, eller som på lige måde søger at hindre en sådan person i at foretage en lovlig tjenestehandling eller at tvinge ham til at foretage en tjenestehandling, straffes med bøde eller fængsel indtil 8 år.
Stk. 2. På samme måde straffes den, som, uden at forholdet falder ind under stk. 1, fremsætter trusler om vold, om frihedsberøvelse eller om sigtelse for strafbart eller ærerørigt forhold mod nogen, der af det offentlige er tillagt domsmyndighed eller myndighed til at træffe afgørelse vedrørende retsforhold eller vedrørende håndhævelse af statens straffemyndighed, i anledning af udførelsen af tjenesten eller hvervet, eller som på lige måde søger at hindre en sådan person i at foretage en lovlig tjenestehandling eller at tvinge ham til at foretage en tjenestehandling.
Stk. 3. Lægger nogen ellers de nævnte personer hindringer i vejen for udførelsen af deres tjeneste eller hverv, straffes han med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder. Ved fastsættelse af straffen skal det indgå som en skærpende omstændighed, at forholdet er begået, mens eller i umiddelbar forlængelse af at der i området foregår grov forstyrrelse af ro og orden på offentligt sted.
Kilde: Retsinformation.dk