22. maj 2024


I dag slog man dørene op til et “nyt” frivillighedsbibliotek på Orø skole.

Fremover skal biblioteksdriften ikke mere finansieres af skolens budget. Det betyder på længere sigt at ca 10 frivillige vil agere bibliotikarer.

På åbningsdagen var skolens daglige leder og bibliotikar Mai-Britt Just til stede, for at støtte de nye frivillige bibliotikarer.

Fremover vil en lønnet medarbejder have overopsynet med voksenbiblioteket, og det er en medarbejder som både kender til skolen og biblioteksdrift: nemlig Helle Holte, som nu er pensioneret skoleleder og skolebibliotikar.

Biblioteket holder fremover åbent hver onsdag mellem kl. 16.00 og 18.00.