15. april 2024

Holbæk Kommune skal fremover føre tilsyn med samtlige døgntilbud til børn og voksne i Region Sjælland. Det har de 17 borgmestre i regionen i hvert fald indstillet til social- og integrationsminister Karen Hækkerup.

Folketinget har tidligere besluttet, at tilsynet med plejefamilier, private opholdssteder, døgn- institutioner til børn og botilbud til voksne skal samles på færre kommuner. Står det til de lokale borgmestre, skal Holbæk Kommune løfte denne opgave i Region Sjælland.

Hvis social- om integrationsminister Karen Hækkerup, som forventet, nikker til borgmestrenes indstilling, overtager Holbæk Kommunes tilsynsenhed opgaverne fra november 2013. Tilsynet får hovedkontor i Holbæk og en satellitafdeling i Nykøbing Falster

Borgmester Søren Kjærsgaard er glad for afgørelsen og fremhæver tilsynsenhedens målrettede udviklingsarbejde:

– I flere år har enheden arbejdet benhårdt på at udvikle metoder og faglighed, og det har resulteret i, at Holbæk Kommune er langt fremme på disse områder. Arbejdet fortsætter naturligvis, og jeg er sikker på, at de andre kommuner også vil opleve en rigtig stærk tilsynsenhed, siger Søren Kjærsgaard.

KKR Sjælland, der er samarbejdsforum for de 17 kommuner, har desuden lagt vægt på, at Holbæk Kommune allerede i dag udfører tilsyn i andre kommuner og derfor har erfaring med opgaven. Holbæk Kommune står i dag for tilsyn i Holbæk, Odsherred, Lejre og Hillerød kommuner.

Holbæk Kommunes egne tilbud og plejefamilier vil fremover blive underlagt tilsyn af en af de andre tilsynskommuner fra en anden region