24. juni 2024

De vestsjællandske oddere skal have hjælp udefra, hvis de ikke skal forsvinde. Foto: Danmarks Naturfredsningsforening.

De vestsjællandske oddere skal have hjælp udefra, hvis de ikke skal forsvinde. Foto: Danmarks Naturfredsningsforening.
Holbæk Kommune bakker op om at give odderbestanden i Vestsjælland en saltvandsindsprøjtning.

Til trods for at den vestsjællandske natur er et ideelt levested for oddere, er den lokale bestand så lille, at det er usikkert, om den vil overleve. Derfor har Danmarks Naturfredningsforening et initiativ, der skal redde de lokale oddere.

Med opbakning fra Kalundborg, Sorø, Odsherred og Holbæk Kommuner er det nu blevet besluttet, at den lokale odderbestand skal have en saltvandsindsprøjtning i form af fem oddere, der bliver indfanget ved Viborg og sat ud på Vestsjælland i løbet af foråret.

– Hvis vi sætter flere odder ud, vil vi kunne styrke bestanden, fordi der i dag kun er ganske få dyr tilbage, siger Bo Håkansson, der er biolog i Danmarks Naturfredningsforening.

Flere odder, flere reguleringer?
I forbindelse med den nye udsætning holder Danmarks Naturfredningsforening et informationsmøde i januar for de berørte jordejere, hvor de kan høre om odderen og hvad det vil betyde at have den som nabo.

– Vi håber på en god snak, og at få eventuelle bekymringer om planerne på bordet. Udsætningen af oddere må ikke føre til problemer eller konflikter, siger Bo Håkansson.

De jyske oddere skal blandt andet sættes ud i Natura 2000-områder og på private grunde, der allerede har givet deres tilladelse. Flere har været bekymrede for, at landbruget og jagten vil blive ramt af begrænsninger, når den sky odder bliver sat ud i området i løbet af foråret. Men Naturfredningsforeningen understreger, at det ikke er meningen.

– Der er masser af egnede levesteder i Vestsjælland, faktisk er det et rent odder-eldorado. Og ligesom i Jylland vil odderne kunne leve side om side med menneskerne, uden behov for begrænsninger i landbrug, jagt, fiskeri og lignende, siger Bo Håkansson.