4. marts 2024

En gruppe frivillige starter en netværkscafé for mennesker med sygdommen demens. Den 5. december er der opstartsmøde, og alle er velkomne.

Ideen er, at caféen skal være et sted, hvor tidligt demente kan blive klogere på sygdommen og de muligheder, der er for at mindske symptomer og beholde en høj livskvalitet.

En vigtig funktion skal desuden desuden være, at caféen bliver et mødested, hvor tidligt demente kan danne netværk og hygge sig med hinanden.

Holbæk Kommune har stillet lokaler på Amtmandsvej 2 til rådighed, og det er planen, at caféen skal holde åbent to eftermiddage om måneden.

Opstartsmøde
Onsdag den 5. december kl. 19.30 er der opstartsmøde på Kontorhotellet, Amtmandsvej 2 i Holbæk. Tidligt demente, pårørende og interesserede frivillige er meget velkomne.