23. april 2024

Er der noget som stadig kan skabe debat i Holbæk byråd så er det Orø, et af de mange lokalsamfund, som udgør Holbæk kommune.

Disse lokalsamfund har hver deres lokalforum, som sammen med udvalgte politikere afholder såkaldte dialogmøder, hvor man drøfter såvel små som store problemer, og hvor lokalbefolkningen i større eller mindre grad møder frem. Mange steder er det typiske fremmøde kun 10 til 15 borgere, men når det gælder Orø er fremmødet mange helt op på 100 ud af 600 voksne indbyggere. Det større fremmøde skyldes vel dels en større samhørighed med lokalområdet. Bølgerne kan gå højt på disse møder. Ved det seneste dialogmøde var emnerne de helt traditionelle: Færge, skole og forsamlingshus. For sidstnævnte punkt er situationen temmelig uafklaret.

Efter disse dialogmøder, udgives der en såkaldt lokalområdebog, som plejer næsten helt automatisk at blive godkendt i byrådet. Således også ved det sidste byrådsmøde i onsdags. Dog med en væsentlig undtagelse: Orø.

Pernille Kruse(V) mente de politikere, der var med til dialogmødet ikke har lyttet til de beslutninger to udvalg fra byrådet har vedtaget. Det ene punkt er transporten af skoleelever mellem de to dele – tidligere Orø skole og Absalonskolen – af den nye Isefjordsskole. Færgetransporten af elever fra Orø skole til Holbæk er gratis, ligesom den er det for alle andre fastboende Orøborgere, men ikke, når det gælder elever fra Absalonskolen.

Det andet punkt, der skilte vandene, var forsamlingshuset, som fysisk er forbundet med Elnebjergcenteret. Derfor kan man ikke bare uden videre adskille forsamlingshuset fra centeret og f.eks. sælge det for en 1 kr. eller mere.

Byrådet besluttede efter en del debat at sende de to punkter tilbage til yderligere behandling i børneudvalg og Miljø- & Teknikudvalg.