28. maj 2024

Et flertal i byrådet vedtog onsdag aften at lukke Folkebørnehaven i Holbæk. Foto: Rolf Larsen.

Et flertal i byrådet vedtog onsdag aften at lukke Folkebørnehaven i Holbæk. Foto: Rolf Larsen.

Et flertal i Holbæk Byråd vedtog onsdag aften, at lukke Holbæks ældste børnehave, Folkebørnehaven.

Som vi skrev tidligere onsdag, så var det ventet, at et flertal ville stemme for at lukke børnehaven, på trods af protester fra forældre.

Baggrunden for lukningen er, at børnetallet i Holbæk By Øst vil være faldende frem til år 2020. Desuden er Folkebørnehavens bygninger slidte og utidssvarende til formålet. Bygningerne i Rolighedsstræde skal i stedet bruges til et Familiehus.

Formanden for Udvalget for børn, unge og familier, SF’eren Agnete Dreier, kalder lukningen for smerteligt, men nødvendigt:

– Det er et columbusæg, at vi kan lukke en børnehave, som hverken gennem renovering eller tilbygning kan få en tidssvarende standard, når bygningerne samtidig kan bruges til at styrke den forebyggende sociale indsats.

Hun fik opbakning af et flertal i byrådet bestående af Venstre, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, De Konservative, De Radikale og Liberal Alliance. Kun Socialdemokraterne stemte imod lukningen, mens løsgængeren Jens Munch-Steensgaard undlod at stemme, fordi han ønskede sagen behandlet af udvalget igen.

Lukningen blev bordet rundt fulgt af ros til et dygtigt og engageret personale, som har skabt en populær institution. Også høringssvarene har udtrykt stor anerkendelse af arbejdet i Folkebørnehaven.

Børn og personale flyttes i grupper
Både børn som personale i Folkebørnehaven vil blive tilbudt at flytte gruppevis til tre af distriktets øvrige børnehuse: Dragebakken, Stormøllen og Sofiehaven.

Gruppevis flytning skal tilgodese ønskerne om, at børn og personale kan blive sammen. Dermed vil børnene fortsat blive passet af nogen, som de kender og føler sig trygge ved.

Skulle der være forældre, som af den ene eller den anden grund ønsker en anden løsning for deres barn end gruppeflytningen, vil forvaltningen prøve at opfylde disse ønsker, fremgår det af en pressemeddelse, som blev udsendt efter byrådsmødet.

2 thoughts on “Nu er det vedtaget: Folkebørnehaven lukker

Comments are closed.