30. maj 2024

Holbæk Byråd forventes i dag at vedtage en lokalplan, der vil betyde en udviddelse af Holbæk Megacenter.

Lokalplanen vil give plads til en 4.000 kvm stor butik med “særlig pladskrævende varer” samt en dagligvarebutik på 1.000 kvm på hjørnegrunden mellem Søstrupvej og Omfartsvejen, syd for det nuværende Megacenter. Der er tale om en Silvan og en Netto. Det er et krav i planen, at den nuværende Netto i Megacentret lukkes, når den nye bliver en realitet.

Kun én indsigelse
Forslaget har været sendt i høring og under høringsperiode kom der kun en enkelt indsigelse. Den handlede om et ønske om at cyklisterne skal sikres i krydset på Omfartsvejen, hvor der må forventes mere biltrafik. Ifølge indsigelse bør cykelstien på Stenhusvej føres over krydset og forbi det nye centerområde ad Søstrupvej. Et ønske, som imødekommes i lokalplanen, der forventes at blive vedtaget på byrådsmødet i dag.