Asfaltarbejde lukker Jernbanepladsen

I uge 46 vil jernbanepladsen og området foran stationen i Holbæk være lukket for trafik om natten.

Lukningen sker, fordi der skal lægges ny asfalt på pladsen.

Arbejdet vil ske mellem midnat og klokken 05.00 fra natten til mandag den 12. november og frem til fredag den 16. november om morgen.

Uden for arbejdstiden vil pladsen foran stationen være åben for gående, men såvel bilister som tog- og buspassagerer kan opleve gener.

Ved at lægge arbejdet om natten er der taget særligt hensyn til bus- og togtrafikken, der primært foregår i dag- og aftentimerne.

Taxierne, der normalt holder på pladsen foran stationen, bliver henvist til en anden plads. Skilte på stationen viser vejen til holdepladsen.

Der vil være adgang for gående til og fra stationen af de eksisterende fortove. Af- og påstigning fra private biler skal mellem midnat og 05.00 ske på p-pladsen over for stationen.

I dagtimerne er afspærringen ophævet, og trafikken kan færdes frit.

Leave a Reply