18. juni 2024

Arkiv foto: Rolf Larsen.

En ny undersøgelse af unges fritidsinteresser viser, at 93 procent af de unge i Holbæk er aktive i en forening, eller i såkaldt “selvorganiserede aktiviteter”.

Fodbold hører til blandt de populæreste fritidsaktiviteter. Arkiv foto: Rolf Larsen.

1.893 unge fra Holbæk Kommunes har i foråret deltaget i en undersøgelse om deres brug af og ønsker til fritidsaktiviteter, og undersøgelsen er suppleret af en række interviews med både unge og de voksne, de omgås.

Undersøgelsen viser blandt andet, at det stadig er de klassiske sportsaktiviteter som fodbold, gymnastik og håndbold, der er populære blandt de unge. Hele 34 procent af de unge går til fodbold, mens gymnastik og håndbold begge tegner sig for 13 procent.

Casa, som har forestået undersøgelsen blandt de unge i Holbæk Kommune, har samtidig gennemført tilsvarende undersøgelser i Hvidovre, Høje Taastrup og Halsnæs Kommuner. Andelen af unge som eksempelvis dyrker håndbold er betydeligt lavere i Hvidovre og Høje Taastrup og gymnastik dyrkes af markant flere i Holbæk sammenlignet med de 3 øvrige kommuner.

– Det er interessant at der er markante forskelle mellem de unges brug af tilbud kommunerne imellem. En årsag er naturligvis, hvilke tilbud der rent konkret findes i de lokalområder, hvor de unge bor, men lokalt i Holbæk bør vi samtidig være opmærksomme på en udvikling, hvor efterspørgslen fra de unge måske i fremtiden vil flytte sig lidt fra de klassiske tilbud og over til andre tilbud som eksempelvis kampsport og dans, fortæller formand for Kultur og Fritidsudvalget Emrah Tuncer.

Piger og drenge vil have forskellige faciliteter
Kulturchef i Holbæk Kommune, Brian Ahlquist fremhæver en interessant forskel mellem drenge og piger i undersøgelsen. Den viser nemligt, at en større del af pigerne bruger de mindre etablerede områder som havn og strand, parker og torve/pladser m.fl., mens en større del af drengene bruger faciliteter, som er etablerede nemlig fodboldbure, parkourbane og street basket. Flere piger end drenge bruger svømmehal.

De unge, der ikke går til noget, vil gerne gå til især fodbold, boksning, dans og ridning, så her ligger der en oplagt mulighed for en række foreninger i forhold til at kunne tiltrække nye medlemmer mener udvalgsformand Emrah Tuncer. Desuden viser analysen, at kampsport er en af de discipliner, som de unger efterspørger.

Skøjtebanen IsRosen er populær blandt de unge i Holbæk. Foto: Rolf Larsen.

Danmarks farligste legeplads er populært mødested blandt de unge
Isrosen/Danmarks farligste legeplads er den facilitet i det offentlige rum, som flest af de unge bruger, nemlig 36 %. Det kunne indikere, at der er stor efterspørgsel blandt de unge for at udvikle flere af den type af aktiviteter, som kan bruges som uformelle mødesteder for de unge.

Undersøgelsen viser samtidig at der er flere piger end drenge, der bruger biblioteket, og samtidig ser vi, at de to-kulturelle er hyppige gæster. 24 procent af de unge, der kun taler dansk, bruger biblioteket én gang om måneden eller oftere, mens de gælder 36 procent af de unge, der taler flere sprog.

Forældrenes opbakning har betydning
Endelig bemærker kultur- og fritidschefen, at der ikke umiddelbart er sammenhæng mellem aktivitet i fritiden og så forhold som køn og etnicitet:

– I forhold til hvem der er aktive, og hvem der ikke er, ser vi kun ubetydelige køns- og etniske forskelle. Til gengæld viser undersøgelsen, at deltagelsen i fritidsaktiviteter falder med alderen, og at unge i privatskole er mere aktive end unge i folkeskolen. Helt tydeligt er det også, at unge, der oplever en god forældreopbakning, i højere grad er aktive i fritiden.

Solidt vidensgrundlag
Kommunens kultur- og fritidschef, Brian Ahlquist, ser undersøgelsen som et godt grundlag for det videre arbejde med børn og unge i kommunen:

– Rapporten giver os en konkret – og opdateret – viden om fritidsvanerne blandt de unge i vores egen kommune. Dermed har vi medarbejdere samt politikere, foreninger og folkeoplysningsudvalg et rigtig godt grundlagt at arbejde videre fra, siger Brian Ahlquist.

Han forklarer, at én af de ting, man vil se nærmere på, er de 7 procent, der slet ikke er aktive, og de unge, der vælger aktiviteter fra, fordi de selv angiver, at de er bange for at blive mobbet eller ikke føler sig gode nok. Det bliver helt klart et indsatsområde fremadrettet.