25. februar 2024

En ny undersøgelse viser store udfordringer med ledighed blandt unge i Holbæk og tre andre sjællandske kommuner.

På sit møde i går behandlede Udvalget for Erhverv- og Beskæftigelse i Holbæk Kommune en undersøgelse af unge arbejdsløse i Holbæk, Kalundborg, Slagelse og Odsherred Kommuner.

Alle fire kommuner har som følge af krisen oplevet en stigning i antallet af ledige unge. Sammenlignet med 2007 modtager 68 procent flere unge offentlig forsørgelse i Holbæk Kommune nu. Det er en lidt mindre stigning i ungeledigheden end i de øvrige kommuner men stadig vel over gennemsnittet for Østdanmark.

– Vi ved, at unge, der tidligt forsørges af det offentlige, risikerer at blive hængende i systemet. Så det er klart en af vores største udfordringer at få flere unge i arbejde eller uddannelse, siger Kenny Jensby, der er formand for Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse i Holbæk Kommune.

Undersøgelsen, der er lavet af M-Ploy, underbygger udvalgsformandens bekymring for de langsigtede konsekvenser af ledigheden blandt de unge. I de fire kommuner er der 48 procent af dé unge, der for fem til seks år siden debuterede som kontanthjælpsmodtagere, der også aktuelt er på offentlig forsørgelse. I Holbæk Kommune gælder det 45 procent.

Flere får uddannelse
De fire kommuner har dog haft succes med at få de unge i uddannelse. Hver sjette ufaglærte unge er således startet på en ordinær uddannelse. Det udgør en stigning på omkring en tredjedel i forhold til for få år siden.

– Der bliver færre og færre beskæftigelsesmuligheder for ufaglærte. Derfor er det også fantastisk, at flere unge begynder på en uddannelse. Men vi har stadig en kæmpe udfordring i at sikre, at de også rent faktisk gennemfører uddannelsen, siger Kenny Jensby.

Udfordringen understreges af, at 40 procent af de unge på kontanthjælp, der begynder på en uddannelse, falder fra efter et par år. For dagpengemodtagerne er tallet 20 procent.

– Uddannelse og fastholdelse er nøglen til at undgå de værste konsekvenser af ledigheden blandt unge. Derfor har vi også i Holbæk Kommune nedsat et uddannelsesråd, hvor alle interessenter sidder om samme bord. En af de helt store opgaver er, at mindske frafaldet, siger udvalgsformanden.

Også samtaler og aktive tilbud i ledighedsperioden skal få flere unge i arbejde eller uddannelse. I Holbæk Kommune får unge ledige 1,6 samtaler i kvartalet, mens gennemsnittet for Østdanmark er 1,3 samtaler. Samtidig er hele 54 procent af de unge aktiverede og kommunen bruger i høj grad opkvalificering og uddannelse over for de unge.

– Vi tror på, at de aktive tilbud er den mest direkte vej videre, hvad enten det er til arbejde eller uddannelse. Derfor satser vi også på at sætte hurtigt ind med aktive tilbud til alle ledige, slutter Kenny Jensby.