15. april 2024

Arkivfoto: Rolf Larsen

Kommunen skal spare, det fremgår af det budget som et flertal i byrådet vedtog i går på sit møde. Foto: Rolf Larsen
Et flertal i Holbæk Byråd vedtog på sit møde i går budgettet for 2013 – 2016.

– Staten har skåret i tilskuddet, og det har givet os noget af en udfordring, sådan sagde borgmester Søren Kjærsgaard, da han åbnede byrådets debat om Holbæk Kommunes budget for 2013 og de følgende tre år.

Borgmesteren var dog fortrøstningsfuld:

– Ikke mindst set i det lys synes jeg, vi har skabt et budget, vi kan være tilfredse med. Et budget, der både sikrer en robust økonomi og ny udvikling,

Med onsdagens budgetaftale følger byrådsflertallet den linje, de tidligere har lagt, med syv væsentlige pejlemærker: Uddannelse til alle under 30 år, udvikling af småbørnsområdet, udvikling af Fremtidens Folkeskole, velfærdsteknologi, som sikrer hjælp til de svageste ældre, klima-investeringer, sundhed og forebyggelse samt frivilligt arbejde.

– Byrådets flertal vedtog for tre år siden en prioritering af, hvordan vi skulle genoprette økonomien og samtidig sikre udvikling og nye perspektiver. Trods den øjeblikkelige økonomiske modvind med statens beskæring af tilskuddet fortsætter vi i god stil ad det spor, siger Søren Kjærsgaard, der mener at de kommende investeringer er til gavn for alle:

– De investeringer, vi foretager, vil være til gavn for borgere i alle aldre og alle dele af kommunen. Nogle af dem – for eksempel etableringen af en kunststofgræsbane i Tølløse og renovering af Engskovskolens afdeling i Jernløse – bliver nok mest til glæde helt lokalt. Andre, som for eksempel skole-IT og Holbæk Arena, vil komme rigtig mange til gavn. Fælles for investeringerne er, at de giver nye muligheder for borgerne, siger Søren Kjærsgaard.

Effektivisering og besparelserstrong
På trods af den meget snak om investeringer, så er der også store besparelser i det nye budget.

Pengene til de nye investeringer er fundet gennem omprioriteringer. Indtægterne fra skat, tilskud og udligning er lavere end forventet og derfor indeholder budgettet nye effektiviseringer for 30 mio. kr. årligt og besparelser for 20 mio. kr. i 2013 og 30 mio. kr. årligt i de følgende tre år.

Budgettet er vedtaget af konstitueringsgruppen – det er partierne Det Radikale Venstre, De Konservative, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti, Venstre og løsgængeren Jens Munch-Steensgaard.

Socialdemokraterne stillede med sit eget ændringsforslag.