22. maj 2024

De dårlige nyheder har stået i kø siden finanskrisen tog fat i 200 -også i Holbæk Kommune. Fra 2009 til 2010 mistede det lokale erhvervsliv således 1000 arbejdspladser. Men allerede fra 2010 til 2011 var 200 arbejdspladser vundet tilbage.

– Krisen ramte os hårdt, og vi oplevede virkelig nogle sorte år i begyndelsen. Men de nye tal viser, at der er grund til optimisme. Vi har vundet en femtedel af de tabte jobs tilbage mellem 2010 og 2011. Det vidner om et stærkt og robust erhvervsliv, der har forstået at tilpasse sig også i krisetider, siger Søren Kjærsgaard.
Samtidig har krisen også haft den effekt, at erhvervsliv og kommune er rykket tættere sammen.

– Fra kommunens side har vi helt bevidst søgt dialogen med det lokale erhvervsliv. I 2010 barslede vi med en Erhvervs- og Turismepolitik, hvor erhvervslivet fra første færd var med til at præge indholdet. Resultatet er en politik, hvor den kommunale indsats stemmer overens med virkeligheden ude i virksomhederne, siger Søren Kjærsgaard.

Tallene for tabte og vundne arbejdspladser stammer fra Væksthus Sjællands analyse VækstVilkår, der sætter fokus på mulighederne for vækst og udvikling helt lokalt i Region Sjællands 17 kommuner. VækstVilkårs specifikke resultater for Holbæk Kommune præsenteres på en stor erhvervskonference den 25. oktober i Holbæk.

Analysen VækstVilkår undersøger også iværksætteriet. I Holbæk Kommune har det været et helt særligt indsatsområde. Blandt andet har kommunen den største vækstfabrik i regionen, hvor små og mellemstore virksomheder med lyst og evne til vækst kan deltage i målrettede forløb, der hjælper dem godt på vej.

– I forbindelse med vores Erhvervs- og Turismepolitik besluttede vi at gøre noget for iværksætteriet. Et af de helt konkrete tiltag var Vækstfabrikken i Holbæk, hvor en del af vores iværksættere har fået plads. Det er virksomheder, der rummer et stort potentiale for at underbygge den vækst, vi allerede har i Holbæk Kommune, siger borgmesteren.

Og netop iværksætteriet er nødvendigt for at komme tilbage efter krisen.

– Vi er på vej mod bedre tider, men det er helt afgørende, at der fortsat skabes nye virksomheder og dermed nye arbejdspladser. Nogle af de tabte arbejdspladser kommer ganske enkelt ikke tilbage. Så væksten skal også komme fra helt nye virksomheder, siger Søren Kjærsgaard.

Og udviklingen går tilsyneladende den rigtige vej. I 2009 blev der startet 188 virksomheder i Holbæk Kommune, og i dag har de tilsammen skabt 204 arbejdspladser.

– På trods af, at virksomhederne i 2009 blev startet midt under krisen, har de formået at skabe arbejdspladser. Der er altid nogen iværksættere der må opgive projektet og lukke virksomheden undervejs, så 204 job er rigtig flot, slutter borgmesteren.