15. april 2024

Holbæk Byråd vedtog en ny børne- og ungepolitik på sit møde i aftes.

Barnet og den unge i centrum
– Vi skal behandle det enkelte barn og den enkelte unge med værdighed og respekt. Vi skal også have modet til at tage de nødvendige samtaler med forældrene til de børn, der har brug for hjælp, siger Agnete Dreier, som er formand for Udvalget for børn, unge og familier.

– Det har været vigtigt for os politikere at sikre en åben og inddragende proces, da vi arbejdede med den nye politik. Medarbejdere, ledere og forældre har på forskellige måder været involveret i processen.

Kommunen skal sikre, at at børn, unge og deres familier får den rigtige indsats på det rigtige tidspunkt og det skal ske ved at arbejde på tværs af systemerne.

Mange positive kommentarer
Forslaget til den nye børne- og ungepolitik har været sendt i offentlig høring, så alle har haft mulighed for at kommentere de enkelte dele af politikken.

– Det har været vigtigt for os politikere at sikre en åben og inddragende proces, da vi arbejdede med den nye politik. Medarbejdere, ledere og forældre har på forskellige måder været involveret i processen, siger Agnete Dreier.

Høringssvarene er kommet fra mange sider som f.eks. forældre- og distriktsbestyrelser inden for dagtilbud, medarbejdere og skolebestyrelser, styregruppen for integrationsindsatsen, faglige organisationer, Handicaprådet mv.

Og i høringssvarende har der vaæret ros til bl.a. idéen om at skabe bedre sammenhæng i tilbuddene og at inkludere flere børn i fællesskabet.

Udfordringerne har bl.a. været, at store udgifter på specialområdet – f.eks. anbringelser uden for hjemmet – tynger økonomien. Målet vil derfor blive, at kommunen skal bruge pengene bedre og samtidig sikre gode løsninger for det enkelte barn.

Fakta:
Den nye politik handler om:

– Fælles ansvar og forpligtende fællesskaber
– En sund og aktiv start på livet
– Rettidig indsats
– Styrkelse af fagligheden

Alle børn og unge i kommunen skal mødes med et børnesyn, der hviler på fire værdier:

– Respekt for børnenes personlige værdighed som mennesker
– Anerkendelse som mennesker med drømme, håb, kompetencer og muligheder
– Ligebehandling – fordi mennesker og familiers livssituationer er forskellige
– Respekt for forældrenes ansvar – og vi ønsker et tæt samarbejde med dem