15. april 2024

Karen Fabricius Hansen fra HOME-START og Kenn Thomsen fra Holbæk Kommune underskriver en partnerskabsaftale. Foto: Holbæk Kommune.

Karen Fabricius Hansen fra HOME-START og Kenn Thomsen fra Holbæk Kommune underskriver en partnerskabsaftale. Foto: Holbæk Kommune.
Holbæk Kommune har besluttet, at der skal mere være mere frivilligtarbejde. Og derfor har man nu lavet den første partnerskabsaftale med HOME-START.

I onsdags underskrev Karen Fabricius Hansen fra HOME-START og Kenn Thomsen fra Holbæk Kommune en partnerskabsaftale om frivillig støtte til børnefamilier i en vanskelig situation.

– Det er en stor dag, fordi vi nu er kommet så langt. Vi har været i gang siden 2008, hvor vi startede i det små, men med det her samarbejde kan vores arbejde virkelig blive forankret, sagde Karen Fabricius Hansen, der er formand for HOME-START i Holbæk, inden hun satte sin underskrift på den nye partnerskabsaftale.

En partnerskabsaftale er et struktureret og forpligtende samarbejde mellem Holbæk Kommune og en frivillig organisation, og med aftalen mellem kommunen og HOME-START følger også 500.000 kroner udbetalt over tre år.

Aftalerne er et af de initiativer, Holbæk Kommune har sat i gang i forbindelse med satsningen på mere frivillighed. Kenn Thomsen, der er direktør for frivillig-arbejdet i Holbæk Kommune, glædede sig derfor også over at kunne sætte dit navn på aftalen:

– Samarbejdet med HOME-START er et godt eksempel på, at frivillige kan lukke de huller, der så at sige opstår mellem den enkeltes netværk og det offentlige sikkerhedsnet. Mange af de familier, HOME-START hjælper, har ikke brug for kommunal indgriben, men de kan heller ikke finde den nødvendige støtte i deres eget netværk, forklarer han.

En del af aftalen er desuden løbende evalueringer, så både kommunen og den frivillige organisation kan få ny viden og inspiration:

– Jeg ser frem til, at vi kan udvikle frivillighed og det at tage et fælles ansvar. Vi har ikke alle svarene på, hvordan vi bedst understøtter de frivillige, men jeg håber, vi kan blive klogere sammen, understregede Kenn Thomsen.

For familiernes skyld
Mange, også helt almindeligt fungerende familier, mangler i perioder det overskud, der skal til for at få hverdagen til at hænge sammen. HOME-STARTS frivillige tilbyder småbørnsfamilier støtte, venskab og praktisk hjælp med det formål at forebygge kriser og sammenbrud i familierne. Hjælpen er gratis og fortrolig.

HOME-START arbejder tæt sammen med det kommunale tilbud ”En God Start”, der er et tværfagligt forebyggende tilbud til kvinder og familier, der under graviditet, fødsel og i tiden efter har behov for en særlig indsats. Formålet med indsatsen er at sikre barnets trivsel og en sund tilknytning samt styrke forældrekompetencen.