22. maj 2024

En række husejere i Bukkerup er gået sammen for at danne et privat spildevandslav.

Navnet er ”Bukkerup og Omegns Grønne Spildevandslav” og det er lidt af en nyskabelse. En række private boligejere i området har indleveret en række vedtægter for det nye lav, og Udvalget for Klima og Miljø i Holbæk Kommune har godkendt en ændring af spildevandsplanen, der muliggør det nye initiativ. Dermed kan medlemmerne i spildevandslavet selv komme til at stå for håndteringen af spildevandet fra deres boliger.

– Jeg synes det er en rigtig god ide, at private borgere i nogle områder overtager spildevandsrensningen. Derfor har udvalget også foretaget de nødvendige ændringer i plangrundlaget for at bane vejen, siger John Harpøth, der er formand for Udvalget for Klima og Miljø i Holbæk Kommune.

Jette Ní Mhaolcatha er sekretær i bestyrelsen for det nye spildevandslav. Hun siger om dannelse af spildevandslavet:

– Der var flere, der havde læst om mulighederne for at danne et spildevandslav i forskellige landbrugsaviser. Vi ville gerne se, om vi både kunne opfylde miljøkravene og samtidig eventuelt spare penge på selv at stå for rensningen.

Hun understreger, at der har været et godt samarbejde med kommunen igennem forløbet. Et samarbejde, som hun håber, kan fortsætte fremover. Blandt andet vil spildevandslavet gerne lave en drejebog for andre, der kunne tænke sig at prøve kræfter med selv at rense sit spildevand.

Det nye spildevandslav skal nu etablere og drive en række fælles anlæg, der kan rense spildevandet for lavets medlemmer. Dermed skal de ikke tilsluttes det store kloaknet, der administreres af Holbæk Forsyning.

– Spildevand skal renses. Men der er ingen, der siger, at det nødvendigvis skal være Holbæk Forsyning, der gør det. Vi vil gerne være med til at sikre, at der kan findes gode lokale løsninger som den, vi kan se konturerne af i Bukkerup, slutter John Harpøth.