22. maj 2024

Et enigt Holbæk Byråd sendte i går budgettet for 2013 – 2016 i høring. Nu forestår nogle uger med høring og politiske forhandlinger, inden budgettet bliver endeligt vedtaget den 10. oktober.

Der er fuldt ud styr på udgifterne i Holbæk Kommune. Men selv om skatteindtægterne faktisk stiger lidt, er bloktilskuddet fra staten faldet endnu mere. Derfor er det alligevel nødvendigt med både besparelser og effektiviseringer, hvis der skal skabes balance mellem indtægter og udgifter i kommunen i de kommende år.

Det er baggrunden for, at et enigt byråd har sendt et budget i høring, som indeholder effektiviseringer for 15 millioner kroner og besparelser for 20 millioner kroner i 2013 – samt udsigt til yderligere besparelser og effektiviseringer i årene 2014, 2015 og 2016.

Præcis hvordan besparelser og effektiviseringer skal ske, er endnu ikke besluttet. Det vil afhænge af de politiske drøftelser i den næste måned – og af høringsfasen, som løber indtil 21. september. Mandag d. 3. september bliver der holdt to høringsmøder: Ét for brugerbestyrelser, ældreråd, handicapråd og andre høringsberettigede råd og bestyrelser, og ét for alle ledere og tillidsfolk i kommunen.

Inden førstebehandlingen af budgettet banede byrådet – ligeledes i enighed – vejen for de strammere tider ved at ændre to af sine egne økonomiske pejlemærker. Byrådet har tidligere besluttet, at der skulle skabes et økonomisk råderum til politisk prioritering på 25 millioner kroner fra 2012 til 2016. Det har man nu droppet.

Et andet pejlemærke var, at kommunens gennemsnitlige kassebeholdning skulle nå op på 125 millioner kroner i 2014. Det er nu udskudt, så målet først skal nås i 2015.

Endelig slog byrådet de sidste søm i sin udbudsstrategi, idet man vedtog sociale klausuler, som skal indgå i strategien.

– Det falder rigtig godt i tråd med, at vi får god brug for udbudsstrategien, hvis vi skal nå de mål for effektiviseringerne, som vi nu har sat os, siger borgmester Søren Kjærsgaard.

Han er glad for, at byrådet kunne beslutte både de sociale klausuler, de nye pejlemærker og første-udkastet til budget i enighed:

– Det er udtryk for en stor ansvarlighed fra alle sider, og det er jeg mere end tilfreds med.