19. juli 2024

Udvalget for Klima og Miljø har godkendt oprettelsen af ca. 30 nye p-pladser på Brostræde.

P-pladserne skal ligge ved den nye retsbygning, og vil skabe bedre plads til beboere og de virksomheder, der ligger på havnen.

– Flere beboere i området har givet udtryk for, at der mangler parkeringsmuligheder på grund af de store virksomheder, der findes på havnen. Det håber vi at afhjælpe med de nye pladser, siger John Harpøth, der er formand for Udvalget for Klima og Miljø.

I forbindelse med opførelsen af den nye retsbygning er der frilagt et areal mellem Brostræde og bygningen, og det er her, de omkring 30 parkeringspladser skal placeres.

P-pladserne vil i første omgang være uden tidsbegrænsning. Anlægsudgifterne beløber sig til omkring 300.000 kroner. Hertil kommer omkring 10.000 kroner årligt til driften.

Inden de nye p-pladser kan oprettes, skal sagen også behandles af Økonomiudvalget og byrådet.