19. juli 2024

Arkivfoto: Rolf Larsen

Kommunen skal spare. Foto: Rolf Larsen

Holbæk Kommunes økonomiske situation er nu så alvorlig, at byrådet er enige om, at man i de kommende år skal effektivisere og lave besparelser.

Byrådet har netop afsluttet et to-dages seminar, hvor budgettet for 2013 og årene efter er blevet diskuteret. Seminaret blev holdt under en økonomisk mørk sky: Staten har skåret kraftigt ned i bloktilskuddet til kommunerne. Det betyder for Holbæks vedkommende 58 millioner kroner mindre end beregnet allerede til næste år, og i de efterfølgende år er situationen endnu værre.

Byrådet er derfor enigt om, at der i 2013 skal effektiviseres for i alt 15 millioner kroner og findes besparelser for 20 millioner. I 2014 skal der effektiviseres for yderligere 15 millioner og desuden findes besparelser for 30 millioner. Det skal ses i lyset af, at kommunen allerede har effektiviseret for 30 millioner kroner i ’11 og ’12.

– Situationen er ganske alvorlig, og vi kommer til at foretage ting, som vil berøre hele kommunen, siger borgmester Søren Kjærsgaard. -Så meget mere glædeligt er det, at det er et enigt byråd, som erkender situationens alvor og dedikerer sig til at finde løsningerne.

– Det er også glædeligt, at vi kan finde sammen om at se på løsninger længere ude i fremtiden end bare det kommende budget-år. Om lidt over et år skal der vælges et nyt byråd, og det er vigtigt for mig, at vi afleverer en økonomi, som er bedre end den, vi modtog, da vi selv trådte til. Dengang var kommunen tæt på at blive sat under administration; nu har vi helt styr på udgifterne – og vi skal også nok få styr på de udfordringer, som er kommet til os udefra, slutter borgmesteren.

Budgettet bliver førstebehandlet 29. august og sendt i høring 30. august. 3. september er der to høringsmøder: Et med brugerbestyrelser, ældreråd, handicaporganisationer med videre, og et andet med tillidsrepræsentanter og ledere i kommunen. Budgettet skal endeligt vedtages 10. oktober

1 thought on “Byrådet: Nu skal der spares

  1. Og nu er der kommet endnu et parti, som er med i spareforliget : Liberal alliance, idet det tidligere medlem af Det konservative Folkeparti og indtil igår løsgænger Kenny Jensby har meldt sig ind i Liberal Alliance. Gammel vin på nye flasker, eller ny vin på nye flasker ?

Comments are closed.