Broarbejde ved sygehuset forlænget

Arbejdet med at renovere broen på Gl. Ringstedvej trækker ud. Foto: Rolf Larsen.

Arbejdet med at renovere broen, der fører Gl. Ringstedvej over jernbanen ved sygehuset forlænges.

Broarbejdet skulle efter planen være færdig i denne måned, men ifølge byggeleder Thomas Prahl fra Banedanmark har det ved næmere eftersyn vist sig, at broen er i en ringere forfatning end først antaget.

– Det betyder, at vi har måttet udføre flere reparationsarbejder, før vi kunne gå i gang med at lægge ny isolering på broen. Vi forventer nu at være færdige med broarbejdet midt i oktober, oplyser Thomas Prahl.

Broen er fortsat spærret for biltrafik. Det gælder dog ikke ambulancer til og fra Holbæk Sygehus. Der vil som hidtil være passage for såvel cykler som fodgængere.

Denne artikel er publiceret den 22. august 2012 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

Leave a Reply