20. juli 2024

Arbejdet med at renovere broen på Gl. Ringstedvej trækker ud. Foto: Rolf Larsen.

Arbejdet med at renovere broen på Gl. Ringstedvej trækker ud. Foto: Rolf Larsen.
Arbejdet med at renovere broen, der fører Gl. Ringstedvej over jernbanen ved sygehuset forlænges.

Broarbejdet skulle efter planen være færdig i denne måned, men ifølge byggeleder Thomas Prahl fra Banedanmark har det ved næmere eftersyn vist sig, at broen er i en ringere forfatning end først antaget.

– Det betyder, at vi har måttet udføre flere reparationsarbejder, før vi kunne gå i gang med at lægge ny isolering på broen. Vi forventer nu at være færdige med broarbejdet midt i oktober, oplyser Thomas Prahl.

Broen er fortsat spærret for biltrafik. Det gælder dog ikke ambulancer til og fra Holbæk Sygehus. Der vil som hidtil være passage for såvel cykler som fodgængere.