24. juni 2024

Pædagoger og pædagogmedhjælpere i Holbæk Kommune har højere sygefravær, end deres kollegaer i nabokommunerne. Modelfoto: FreeDigitalPhotos.net.

Sygefraværet blandt det pædagogiske personale i Holbæk Kommune er højere end f.eks. i Odsherred eller Sorø. Modelfoto: FreeDigitalPhotos.net.
Pædagoger og pædagogmedhjælpere i Holbæk Kommune har højere sygefravær end deres kollegaer i nabokommunerne.

Nye tal fra det Fælleskommunale Løndatakontor opgørelse viser, at sygefraværet blandt det pædagogiske personale i landets kommuner er højt. I 2011 lå gennemsnittet for det samlede sygefravær på landsplan på godt 14 dagsværk pr. ansat. I Holbæk var fraværet endnu højere, nemlig 15,0 dagsværk pr. ansat.

Naboerne er mindre syge
Pædagogerne og pædagogmedhjælperne i Holbæk er dermed mere syge end landsgennemsnittet – og de er mere syge end deres kollegaer i nabokommunerne.

I Sorø er det pædagogiske personales sygefravær nede på 11,7 dagsværk pr. ansat. I Odsherred Kommune er det på 12,0. I Lejre Kommune er sygefraværet på 12,9 dagsværk, mens det i Kalundborg er på 14,2 dagsværk. Kun i Ringsted er Pædagoger og pædagogmedhjælpere mere syge end kollegaerne i Holbæk. Her er tallet nemlig på 15,7 dagsværk.

Holbæk Kommune har arbejdet med fraværet
Holbæk Kommune har i de seneste år forsøgt at nedbringe sygefraværet generelt blandt kommunens ansatte.

Fra 2007-2011 blev det generelle sygefravær nedsat med 23 procent. Det er hovedsageligt sket gennem projektet ‘Fra fravær til fremmøde’, som har sat fokus på sygefraværet i komunen.

Projektet havde fire fokus områder der skulle “skabe en bedre dialogkultur omkring fravær”, “implementere et IT-system, så medarbejdernes fravær kunen følges”, “sætte øget fokus på social kapital” og “øge fokus på lederudvikling”.

Holbaekonline.dk har forsøgt at få en kommentar fra de ansvarlige chefer på området og vi ville gerne have dem til at svare på om Holbæk Kommune har en forklaring på, hvorfor sygefraværet er højere i Holbæk i den berørte medarbejdergruppe end i nabokommunerne og om man vil gøre noget for at at nedbringe sygefraværet yderligere – og i givet fald hvad.

Det har dog ikke været muligt at få en kommentar på grund af ferie.