21. februar 2024

I går havde en tyv fri adgang gennem en uaflåst dør til en ejendom på Roskildevej i Grandløse. Og det går ud over forskringen.

Man skal huske at låse sin dør, for hvis en tyv kan komme ind af en uaflåst dør, er det ikke at betragte som et indbrudstyveri, men et såkaldt simpelt tyveri. Det gælder også, selvom du er hjemme, fastslår en kendelse fra Ankenævnet for Forsikring. Det har betydning for forsikringsdækningen.

Det er langt fra ligegyldigt, om en tyv skal tvinge sig adgang ved at smadre en rude eller bryde låsen op eller blot kan snige sig ind via en uaflåst dør eller et åbent vindue.

I sidstnævnte tilfælde er der tale om et simpelt tyveri, og så er f.eks. kontanter, guld, sølv og smykker ikke dækket på indboforsikringen. Det gælder også, selvom du sidder i stuen eller på terrassen, mens tyveriet finder sted.

Det slår en kendelse fra Ankenævnet for Forsikring fast.

En forsikringskunde fik stjålet sine smykker, mens vedkommende var hjemme. Tyven skaffede sig adgang via en uaflåst bagdør, og derfor afviste forsikringen at dække de stjålne smykker i henhold til forsikringsbetingelserne for dækning ved hhv. indbrudstyveri og simpelt tyveri. Ankenævnet for Forsikring gav forsikringsselskabet ret i, at smykketyveriet ikke skulle udløse erstatning.

– Når tyven kan gå ind af en uaflåst dør, er det et simpelt tyveri, og så er fx smykker ikke dækket. Det gør ingen forskel, at man selv er hjemme, det er adgangen til huset, det handler om. Sidder man fx og ser fjernsyn i stuen eller læser avis på terrassen, mens en bagdør er uaflåst, så har tyven relativt let spil, forklarer konsulent Riccardo Krogh Pescatori fra Forsikringsoplysningen.

– Man bør låse sine døre, selvom man er hjemme, og huske at lukke vinduerne igen efter udluftning. Eller sørg i det mindste for at gemme kontanter, guld/sølv og smykker godt og grundigt væk, råder Riccardo Krogh Pescatori.