Knabstrup Møllebæk kraftigt forurenet – Tuse Å slipper

Selve Knabstrup Møllebæk er, ifølge Holbæk Kommune, kraftigt forurenet.

Knabstrup Møllebæk er et biologisk meget fint lille vandløb, og dele af vandløbet har kommunen for to år siden frilagt så det, efter at have været rørlagt, nu slynger sig ned gennem en eng. Der hvor udstrømningen af olie er sket, er jorden kraftigt forurenet.

Tilsyneladende er den våde sommer dog kommet naturen til hjælp. Den meget våde jord, og det forhold at grundvandet har stået højt, betyder, at Holbæk Kommune ikke forventer, at olien er trængt længere ned i jorden. Det skyldes, at dieselolie er lettere end vand.

Dermed har mandagens dieseludslip ikke betydning for drikkevandet.

Tuse Å slipper
Ifølge Holbæk Kommune er forureningen opdaget i tide, så det er lykkedes at forhindre olien i at løbe længere ned i vandløbssystemet, til Tuse Å, hvor den kunne have medført en omfattende fiskedød.

Læs: Alt om olieforureningen i Knabstrup

Denne artikel er publiceret den 18. juli 2012 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

Leave a Reply