13. juni 2024

Et nyt værdiprogram skal give retning for alt fremtidigt byggeri af kommunale plejeboliger i Holbæk Kommune.

Et hjem, hvor man kan være sig selv, og hvor der er plads til besøg af familie og venner. Et sted med plads til kultur og livlig aktivitet – og til fredfyldt ro. Et bæredygtigt byggeri med fleksible rum og masser af teknologiske hjælpemidler…

Det er kommunens idé om et attraktivt sted at bo og det er Holbæk Kommunes fremtidige plejeboliger.

Holbæk Byråd vedtog i går på sit sidste møde før sommerferien et værdiprogram for fremtidens plejebolig. Det vil fremover være ”grundstenen” i alt byggeri af kommunale plejeboliger.

Antallet af ældre vil stige markant de næste ti år, og der vil blive brug for både renoveringer og nybyggerier af plejeboliger. Samtidig vil fremtidens ældre på flere måder adskille sig fra nutidens ældre; blandt andet er det en generation, der er fortrolig med teknologi.

– Vi vil lave visionært og fremtidssikret byggeri, siger Louise du Plessis de Richelieu, der er formand for Udvalget for Voksne. – Værdiprogrammet skal give retning og hjælpe os med at prioritere de mange beslutninger, vi skal træffe, når vi bygger plejeboliger. Med det i hånden har vi et godt grundlag for at planlægge byggeriet, så det bliver til gavn og glæde for kommunens borgere i mange år frem, og så både beboernes og medarbejdernes behov understøttes.

Det var et enigt byråd, der vedtog værdiprogrammet.