22. maj 2024

Onsdag fik 15 nye bydelsmødre overrakt blomster og diplomer af Borgmester Søren Kjærsgaard.

Onsdag fik 15 nye bydelsmødre overrakt blomster og diplomer af Borgmester Søren Kjærsgaard.

Holbæk Kommune har nu 23 bydelsmødre til at bygge bro mellem nydanske kvinder og lokalsamfundet. Fredag besøger de Christiansborg sammen med bydelsmødre fra Kalundborg og Slagelse.

Efter 12 ugers kursus er 15 nyuddannede bydelsmødre klar til at hjælpe andre nydanske kvinder med at finde rundt i det danske samfund. Det kan nemlig være meget svært, når man kommer fra en anderledes kultur.

Kvinderne er kommet til Danmark fra forskellige lande som f.eks. Tyrkiet, Irak, Afghanistan og Somalia. Alle har det til fælles, at de er ressourcestærke mødre, som gerne vil hjælpe andre nydanske kvinder med at finde sig tilrette i Holbæk.

– Da jeg selv kom fra Tyrkiet til Danmark for 25 år siden, var det meget svært for mig at finde ud af mange ting, fortæller Yenikomsu, der er en af de nyuddannede bydelsmødre.

Onsdag den 20. juni fik de nye bydelsmødre overrakt deres kursusdiplomer af borgmester Søren Kjærsgaard. Dermed har Holbæk Kommune nu i alt 23 aktive bydelsmødre. Fredag den 22. juni skal de sammen med 25 bydelsmødre fra Kalundborg og otte fra Slagelse besøge Christiansborg, som er centrum for det danske demokrati.

Derfor vil jeg gerne hjælpe
– Det er ofte kvinder med et beskedent netværk, som har brug for hjælp med at ordne forskellige praktiske ting. De kan for eksempel have brug for hjælp til at læse breve eller at have en ledsager, når de skal have klaret noget hos Borgerservice, fortæller Filiz Yenikomsu, som er én af de nyuddannede bydelsmødre.

– Da jeg selv kom fra Tyrkiet til Danmark for 25 år siden, var det meget svært for mig at finde ud af mange ting. Jeg savnede virkelig nogen, der kunne hjælpe mig. Derfor vil jeg gerne hjælpe andre, som er i den samme situation, som jeg var dengang.

Filiz er mor til fire børn. Hun har gået på sprogskole for at lære dansk. Derefter tog hun 10. klasse på VUC. Men det er først og fremmest sine livserfaringer, hun bruger i jobbet som koordinator i Børnekonsulentcentret, hvor hun arbejder på deltid. I fritiden er hun meget aktiv – blandt andet i kvindeklubber og forskellige lokale aktiviteter i Vangkvarteret, hvor hun bor.

Fakta om Bydelsmødre:
Bydelsmødre fremmer integration

Kvinder med etnisk minoritetsbaggrund er vigtige, når det handler om hele familiens integration. Når kvinden er godt integreret, går det hendes børn bedre i skolen – også når børnene skal uddanne sig og finde en plads på arbejdsmarkedet. l.

På kurset har kvinderne haft emner som danske samfundsforhold, sundhed og kost, børneopdragelse, ADHD, omsorgssvigt samt rettigheder og pligter. Med den viden i bagagen er de godt rustede til at skulle opsøge kvinder, der har brug for støtte til at få dem selv og deres børn bedre integreret. Bydelsmødrenes indsats bygger på tre principper:

Samtale: Bydelsmødre besøger kvinder i lokalområdet og taler med dem om emner, som er
relevante for den besøgte kvinde. Bydelsmødrene har tid, de lytter og de kan ofte tale samme modersmål som kvinden. Samtalen foregår ligeværdigt og i øjenhøjde.

Brobygning: Bydelsmødre bygger bro mellem kvinderne og lokalsamfundet. De informerer om og henviser til f.eks. kommunens tilbud, foreningslivet og andre arrangementer. Bydelsmødrene rådgiver ikke, de informerer og henviser.

Netværk: Bydelsmødre skaber netværk for kvinder. De afholder sociale arrangementer og formidler deres viden. De kvinder som deltager, diskuterer, reflekterer, udveksler erfaringer og opbygger nye venskaber.  

At være bydelsmor er et frivilligt, ulønnet arbejde. Projektet er en indsats under Dansk Flygtningehjælp. Holbæk Kommune har bidraget med de mange oplægsholdere, der blevet brugt i undervisningen. Disse oplæg har handlet om alt fra børns ernæring til nærdemokrati.